Företagsinterna utbildningar

Genom att skapa en företagsintern utbildning har du möjlighet att skräddarsy upplägg och innehåll utifrån din organisations behov. Du kanske vill förbättra kompetensen inom ett strategiskt område eller snabba upp en förändringsprocess. Vi erbjuder anpassade utbildningsprodukter för din organisation.

Vi använder en strukturerad process för att analysera dina behov och designa utbildningsprogram som möter dina utmaningar. Som ett resultat av analysen identifierar vi förbättringsområden och föreslår åtgärder som passar din organisation. En utbildning skapar ett gemensamt språk och leder till fokusering. Alla våra utbildningar utformas för att uppnå konkreta resultat och varaktig förbättring.

Vi har genomfört företagsinterna utbildningar för många ledande företag. De har valt Chalmers Professional Education som en partner som tagit ansvar för utveckling och leverans. Vi har levererat utbildningar i Europa, Asien, Sydamerika och USA.

Här kan du läsa om hur vi jobbar med företagsinterna program:

          

Här ser du några exempel på kunduppdrag: