Här möter industrin framtidens utmaningar

Digitalisering, kompetensförsörjning och hållbarhet. Utmaningarna för bland annat logistikbranschen är många. På nätverksträffarna Roundtable får ledare från industrin möjlighet att gemensamt granska, analysera och hitta lösningar på gemensamma utmaningar.

Det börja röra på sig rejält i regionen. Business Region Göteborg, BRG, har gjort en undersökning som handlar om investeringar de närmsta 20 åren. Industriföretagen kommer att påverkas mycket av det som sker.

– Mer än 1000 miljarder kommer att investeras i nya stadsdelar, fastigheter och infrastruktur. Det är häftigt mycket som ska byggas. Enbart kostnaden för Västlänken står för 25 miljarder av de 1000. Det är fantastiskt roligt att få vara med på Göteborgs förvandling till en storstad, säger John Wedel, programchef för nätverksträffarna Roundtable och ansvarig för logistik och infrastruktur vid BRG. Uppgiften där är att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Det är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. 

John Wedel har lång erfarenhet av arbete inom industrin, offentliga organisationer, konsultföretag och akademin. För drygt 20 år sedan disputerade han vid institutionen för transportteknik på Chalmers. Avhandlingen handlade om hur företag kan öka effektiviteten genom en förändring av ledtider, det vill säga tiden från beställning till leverans.

– När det gäller Roundtable så tycker jag att det ska bli kolossalt roligt att få träffa och samverka med människor som arbetar inom industrin och få vara delaktig i deras utmaningar. På träffarna återfinns namnkunniga företag som AB Volvo, ABB, Ericsson, Tetra Pak och Ikea men också många duktiga mindre företag.

Ett område med stora utmaningar är logistikbranschen som är pressad med små ekonomiska marginaler, vilket begränsar investeringsmöjligheterna. Utmaningarna för branschen är i stort de samma som för samhället generellt. En är digitaliseringen. Den kommer att påverka samhället och utvecklingen enormt mycket.
– Hälften av alla arbeten som finns kan ha försvunnit inom loppet av 20 år. Det kommer naturligtvis att skapas en del nya jobb, men det här är en gigantisk transformering av samhället och den har bara börjat, säger John Wedel. 

Andra utmaningar är kompetensförsörjning och miljö- och social hållbarhet.
– Regionen ropar efter personal inom alla områden samtidigt som det finns stor arbetslöshet inom vissa grupper.
När det gäller hållbarhetsfrågorna kopplar det bland annat till internationell ekonomi och arbetsförhållanden. Här finns det mycket kvar att göra.
– Handeln är global. Det är svårt för företag att kontrollera vad som händer ganska långt bak i de här varukedjorna, säger John Wedel.

På Roundtable utgår man ifrån någon av deltagarnas verkliga utmaning. Den står i centrum för diskussionen.
– Det här är en plats där deltagarna kan utbyta erfarenheter och ta del av goda exempel. Självklart har vi valt ut ett case, en situation, som berör samtliga medverkande, den ska handla om deras behov och förväntningar. För den som är caseägare är det fantastiskt att få de utmaningar man har belysta utifrån en annan synvinkel, säger John Wedel.
Varje Roundtable hålls från lunch till lunch med sammantaget nio effektiva arbetstimmar. Här får deltagarna, förutom utbyte av erfarenheter och arbetssätt, möjlighet att bygga personliga nätverk för ett strategiskt och långsiktigt stöd över företagsgränser. Deltagarna är till vardags väldigt aktiva och upptagna människor.

– Någon gång behöver man energi och input. Detta är ett ypperligt tillfälle. Här träffas man i en neutral miljö med relativt gott om tid för att diskutera ett bra och verkligt case. Går man på konferens en dag får man många delar, en bredd, men här kan man gå på djupet i en frågeställning. Här kan man också ställa den korta och specifika frågan ”Hur gör ni?” och få svar direkt, säger John Wedel.

Av: Ann-Christine Nordin, foto: Annika Risberg

LÄS MER:
Supply Chain Management Roundtables
Business Region Goteborg