”Om utbildnings synes för dyrt – pröva en olycka”.

Utbildning av personal och i detta fallet sjöman kan av vissa ses som en extra onödig kostnad. Men det är ett faktum, som styrks av DNV GL’s survey, att kunskap och övning ökar säkerheten.

Sjömän måste förnya sina STCW-certifikat men det kan ju göras på flera sätt. Man kan som redare/manager låta sjöman gå kurs på ett så billigt sätt som möjligt, eller så kan man investera i nedlagd tid och anlita en kompetent och väl etablerad kursgivare som jobbar med kunskap, pedagogik och utveckling.

Det är vår uppfattning att vi här på Chalmers och institutionen för Mekanik och Maritima vetenskaper genom engagerade instruktörer och lektorer erbjuder just kvalitet.

De kurser vi ger får höga beröm i utvärderingar och lektorer jobbar ständigt med utveckling.

Flera av de ledande Svenska rederierna har insett detta och vi på Chalmers är stolta att få förtroendet att utbilda deras sjömän.

Men vi kan inte slappna av. Nu fokuserar vi på ett för dagen hett ämne – Cyber Security.

Välkommen att ta del av våra kommande kurser inom området Sjöfart.

Vi ställer oss bakom DNV GL’s konklusion i bifogade artikel:

-”Om vi vill öka säkerheten till sjöss måste vi agera nu – genom att ändra attityd och bygga en safety kultur som vi når genom träning och utbildning som ger kvalificerad personal.”