Organisation och medarbetare

Chalmers Professional Education har ett stort nätverk av lärare och programledare med ansvar för utbildningarnas innehåll. Nätverket består av forskare och lärare på Chalmers men också av företagsexperter, konsulter samt forskare och lärare på andra universitet och högskolor världen över. På kontoret i Kuggen på Lindholmen arbetar följande personer med försäljning och administration:

 

Våra medarbetare

Anette Winter

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 42 16
+46 (0)72 221 13 15
anette.winter [at] chalmers.se

Per-Olof Larsson

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 42 29
+46 (0)70 898 16 00
per-olof.larsson [at] chalmers.se

Per Zaring

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 42 28
+46 (0)73 086 32 38
per.zaring [at] chalmers.se

Ronnie Hollsten

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 42 00
+46 (0)70 013 66 00
ronnie.hollsten [at] chalmers.se

Staffan Strive

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 14 60
+46 (0)70 377 47 31
staffan.strive [at] chalmers.se

Tuula Bergqvist

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 42 13
+46 (0)70 609 93 22
tuula.bergqvist [at] chalmers.se

Karin Färnevik

Affärschef (Föräldraledig)
Business Director (On maternity leave)
+46 (0)31-772 42 04

Ulrika Hynell

Affärschef Energi
Business Director
+46 (0)31-772 42 08
+46 (0)70 521 55 58
ulrika.hynell [at] chalmers.se

Pernilla Green

Ekonomi
Finance
+46 (0)31-772 42 24
pernilla.green [at] chalmers.se

Anna Sjöblom

Försäljning
Sales
+46 (0)31-772 42 09
+46 (0)70 521 66 60
anna.sjoblom [at] chalmers.se

Alex Hain

IT-ansvarig
IT manager
+46 (0)31-772 42 12
alex.hain [at] chalmers.se

Hans Reich

Lean-expert
Lean expert
+46 (0)31-772 42 27
+46 (0)73 079 42 36
hans.reich [at] chalmers.se

Anna-Karin Forssblad

Marknad
Marketing
+46 (0)31-772 42 21
+46 (0)70 521 13 13
anna-karin.forssblad [at] chalmers.se

Lena Henriksson

Marknad
Marketing
+46 (0)31-772 42 22
+46 (0)70 480 81 45
lena.henriksson [at] chalmers.se

Ann-Christine Nordin

Public Relations
Public Relations
+46 (0)31-772 25 65
ann-christine.nordin [at] chalmers.se

Amie Utstrand

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 25
+46 (0)70 550 94 12
amie.utstrand [at] chalmers.se

Aniko Vasarheli

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 26
+46 (0)70 816 96 86
aniko.vasarheli [at] chalmers.se

Anna Stupak

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 14
+46 (0)70 761 51 85
anna.stupak [at] chalmers.se

Christina Wikhall-Nilsson

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 10
christina.wikhall-nilsson [at] chalmers.se

Elisabeth Zander

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 19
+46 (0)70 854 32 33
elisabeth.zander [at] chalmers.se

Malena Gorgne

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 05
+46 (0)70 521 21 68
malena.gorgne [at] chalmers.se

Tina Billander

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 01
tina.billander [at] chalmers.se

Mikael Weimarck

VD
Managing Director
+46 (0)31-772 42 03
+46 (0)70 521 00 41
mikael.weimarck [at] chalmers.se