Digitalisering, styrning och IT-driven förändring

Utskrift

I en alltmer komplex, interaktiv och globaliserad värld skapar IT och digitalisering ett förändringstryck som påverkar många verksamheter. Kunskap om styrning och ledning av IT-förändring och digitalisering är avgörande för långsiktig framgång. Målet med kursen är att du ska få insikt i vilka faktorer som är avgörande för framgångsrika IT-projekt, och vidare kunna tillämpa kunskaperna i din egen verksamhet.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete leder, styr eller påverkas av IT-driven förändring och digitalisering.

Kurslängd 
1 dagar
Antal platser 
15
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
Läs mer här » (443.57 KB)
Kontakt 

Per Zaring

Per Zaring

Telefon 
+46 (0)31-772 42 28
Mobil 
+46 (0)73 086 32 38
per.zaring [at] chalmers.se

Forskning visar att hela 70 procent av alla IT-relaterade förändringar misslyckas, även i de fall då tekniken fungerar. Denna endagsutbildning fokuserar på framgångsfaktorerna för resterande 30 procent – vad utmärker de framgångsrika projekten inom IT-relaterad förändring?

Program
Dagen är uppdelad i tre moment:

1. Framgångsfaktorer för IT-driven förändring
Föreläsningen ger en introduktion där vi fördjupar oss i en fallstudie som illustrerar viktiga aspekter i IT-drivet förändringsarbete. Presentationen mynnar ut i ett praktiskt ramverk som kan tillämpas på alla typer av verksamheter, och som kan guida dig som beslutsfattare i arbetet med IT-förändring.

2. Workshop
Du och övriga deltagare får testa det ramverk som presenteras under det första momentet. Teorin och metoden är baserad på två fleråriga forskningsprojekt där bland annat Ericsson har ingått. Vi diskuterar såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga artiklar med koppling till forskningsprojekten och ramverket.

3. Ledning och styrning i digitaliseringens tidevarv
I det sista momentet diskuterar vi hur digitaliseringen påverkar ledning och styrning av organisationer, och hur detta kan hanteras. Utgångspunkten är lärdomar från flera pågående forskningsprojekt. Vi tittar närmare på centrala delar i boken Digitalisering och styrning som bland andra kurslärare Einar Iveroth är redaktör för. Huvudsyftet med det sista momentet är att du ska få insikt i de viktigaste ledarskapsaspekterna av styrning i digitaliseringens tidevarv.

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.