Energisystem

Utskrift

Energisystemet i dag och vägar mot hållbar utveckling

Ett av FN:s globala mål handlar om hållbar energi för alla. Vägen dit kommer att innebära utmaningar för energimarknaden. Dessa utmaningar kräver att vi ser över frågeställningar som rör teknik, ekonomi och lagstiftning i samband med utvecklingen av energisystemet. I den här fyradagarskursen får du en helhetsbild över energisystemets olika delar och hur de hänger ihop. Du får även insikt i hur du kan arbeta i din verksamhet på vägen mot ett hållbart energisystem, samt möjlighet att diskutera frågor som är aktuella inom ämnet.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Kursen riktar sig till dig inom energibranschen, fastighetsbranschen, konsultbranschen och industrin som vill få en djupare kunskap om de olika delarna i energisystemet och veta hur de hänger ihop och påverkar varandra.

Kurslängd 
4 dagar
Antal platser 
25
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
Läs mer här » (542.51 KB)
Kontakt 

Anette Winter

Anette Winter

Telefon 
+46 (0)31-772 42 16
Mobil 
+46 (0)72 221 13 15
anette.winter [at] chalmers.se

Kursens mål
Målet med kursen är att du ska få kunskap om hur du i din egen verksamhet kan utarbeta robusta lösningar som följer utvecklingen mot ett hållbart energisystem.

Program
Kursen erbjuder en blandning av föreläsningar och workshops där vi diskuterar och belyser vad man måste tänka på i arbetet med framtida energilösningar.

Dag 1

 • Klimatutmaningen och kopplingen till energi fram till 2050: trender och vilka mål som behöver uppnås
 • Bioenergi – en unik resurs för Sverige: nuvarande användning och framtida möjligheter (inklusive förgasning)

Dag 2

 • Elsystemet – livsnerven i vårt samhälle med fokus på Sverige i ett europeiskt perspektiv: framtida tekniker och lösningar för energi- och effektförsörjning samt konsekvenser för elpriset
 • Styrmedel och dess påverkan på elmarknaden

Dag 3

 • Värmesystemet i Sverige – grunden för ett resurssnålt energisystem: framtida tekniker och lösningar
 • Fjärrvärmens affärsmodeller
 • Transportsystemet – den stora utmaningen: trender och tekniska lösningar

Dag 4

 • Underhåll gör verkstad av hållbarhetsarbetet – hållbarhet ger underhåll en intäkt
 • Affärsmodeller i energimarknaden – en viktig del i utvecklingen av hållbarhet
 • Utveckling mot hållbarhet kräver investeringar: hantering av risk och avkastning
Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
 • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
 • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.