Lean i samhällsbyggandet

Utskrift

Denna kurs lär dig hur du kan använda dig av Lean för att effektivisera byggandets processer. Lean är en verksamhetsfilosofi och ett strategiskt tänkande som omfattar verksamheten i enskilda företag, men också samarbetssituationer mellan företag. Genom simuleringsövningar och studiebesök hos byggföretag där Lean är en verksamhetsstrategi lär du dig hur samsyn kring grundläggande värderingar samt strukturerat och metodiskt arbete bidrar till att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.

Kurstillfällen 
Prisinformation 
Medarbetare från partners i Lean Forum Bygg och huvudmän i CMB:s nätverk har 10% rabatt. Vid gruppanmälan av minst 3 deltagare från samma organisation erhålls 20% rabatt. Medlemskapet i respektive organisation måste anges vid anmälan.
Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till aktörer som är verksamma inom samhällsbyggandet, såsom leverantörer, arkitekter, konsulter, tekniker, inköpare, personal- och ekonomifunktioner samt företagsledning inom såväl små och stora byggföretag.

För ett givande utbyte eftersträvar vi att deltagarna har olika roller i processen.

Kurslängd 
8 dagar
Antal platser 
20
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
Läs mer här » (463.44 KB)
Kontakt 

Ronnie Hollsten

Ronnie Hollsten

Telefon 
+46 (0)31-772 42 00
Mobil 
+46 (0)70 013 66 00
ronnie.hollsten [at] chalmers.se

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt i hur Lean och industriella processer kan effektivisera samhällsbyggandet. Framgångsexempel från olika aktörer i branschen varvas med teori och praktiska övningar. Områden som planering, effektiva materialflöden, lean i byggprocessens olika delar samt lean som hållbarhetsstrategi är exempel på fokusområden för kursen.

Efter avslutad kurs kommer du kunna:

  • Synliggöra processerna med fokus på värdeskapande
  • Stimulera människor till ökat engagemang
  • Förstå hur värdefödet påverkas av företagssamverkan
  • Skapa förutsättningar för en effektivare materialförsörjning och bättre planering.
  • Vidareutveckla arbetssätt enligt leanfilosofin
  • Känna till nyttor och värden av systematiskt leanarbete
  • Använda etablerade verktyg och processer inom lean

Träff 1– Introduktion Lean
18-10 oktober, 2017, Göteborg

Fokus för första träffen ligger på att skapa en teoretisk grund för vidare arbete inom lean. Filosofi och principer från grundläran kommer varvas med vinklingar mot samhällsbyggande. Introduktion till lean och simulering av lean i praktiken genom leanspel.

Träff 2 – Lean för effektiv materialförsörjning och bättre planering

7-8 november, 2017, Stockholm

Träffen kommer fokusera på hur aktörer kan använda de filosofier och teorier från träff 1 för att skapa förutsättningar för en bättre materialförsörjning och bättre planering. Hur kan en projektorganisation arbeta tvärfunktionellt med lärande och ständiga förbättringar? Lean ledarskap, lean projektplanering, Obeya, VPP är exempel på moduler som ingår i detta utbildningstillfälle.

Träff 3 – Arbeta med lean i byggprocessen

5-6 december, 2017, Malmö

Under träff 3 möter deltagarna projekt och organisationer som utvecklat och implementerat Lean som en del i sin vardag. Fokus kommer ligga på lean i byggprocessens olika delar. Utbildningstillfället kommer ge insikter om hur flöden kan utformas inom bygg och anläggningsprojekt för en mer effektiv och lönsam slutprodukt.

Träff 4 – Lean för ett hållbart samhällsbyggande

24-25 januari, 2018, Göteborg

Fokus under sista träffen kommer vara att förankra och de lärdomar som dragits under kursen samt fördjupning i hur lean kan och bör användas i ett hållbarhetsperspektiv.

Utbildningspartner 
Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.