Ship Security Officer - SSO

Utskrift

Denna kurs vänder sig till dig som ska vara SSO - Ship Security Officer (fartygets skyddschef/skyddsansvarig ombord). Kursen är på en kursdag på plats samt hemstudier omfattande ca en dag. Förberedande hemstudiematerial skickas till kursdeltagarna fyra veckor för kursstart. 

 

Kurstillfällen 
Prisinformation 
I kursen ingår lunch, böckerna Sjöfartsskydd & ISPS-koden och Sjöfartsskyddsförfattningar, samt kursdokumentation.
Målgrupp 

Sjöpersonal som utsetts att ansvara för sjöfartsskyddet ombord och därmed ska ha certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer).

Kurslängd 
1 dagar
Antal platser 
20
STCW-kod 
Section A-VI/5 punkt 1-4
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
Läs mer här » (170.5 KB)
Kurscertifiering 
För att få ut certifikat som skyddsansvarig ombord (Ship Security Officer) ska deltagaren utöver utbildningen dessutom ha fullgjort sjötid enligt Transportstyrelsens bestämmelser. Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande certifikat söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.
Kontakt 

Christina Wikhall-Nilsson

Christina Wikhall-Nilsson

Telefon 
+46 (0)31-772 42 10
christina.wikhall-nilsson [at] chalmers.se

Ship Security Officer - SSO

Denna kurs vänder sig till dig som ska vara SSO - Ship Security Officer (fartygets skyddschef/skyddsansvarig ombord). Kursen är på en kursdag på plats samt hemstudier omfattande ca en dag. Förberedande hemstudiematerial skickas till kursdeltagarna fyra veckor för kursstart.

Innehåll:
- Lagstiftning och nyckelbegrepp
- Sjöfartsskyddets ansvarssubjekt
- Skyddsutredningar
- Skyddsplaner
- Skyddsutrustning
- Kontroller och skyddsåtgärder
- Skyddsåtgärder
- Beredskapsövningar och skyddsutbildning
- Skyddsadministration

 

 

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.