Strategisk prissättning, innovativa prismodeller och digitalisering

This course is not available in English.