Våra medarbetare

Anette Winter

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 42 16
+46 (0)72 221 13 15
anette.winter [at] chalmers.se

Karin Färnevik

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 42 04
+46 (0)70-521 13 66
karin.farnevik [at] chalmers.se

Mikael Weimarck

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 42 03
+46 (0)70 521 00 41
mikael.weimarck [at] chalmers.se

Staffan Strive

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 14 60
+46 (0)70 377 47 31
staffan.strive [at] chalmers.se

Tuula Bergqvist

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 42 13
+46 (0)70 609 93 22
tuula.bergqvist [at] chalmers.se

Pernilla Green

Ekonomi
Finance
+46 (0)31-772 42 24
pernilla.green [at] chalmers.se

Alex Hain

IT-ansvarig
IT manager
+46 (0)31-772 42 12
alex.hain [at] chalmers.se

Hans Reich

Lean-expert
Lean expert
+46 (0)31-772 42 27
+46 (0)73 079 42 36
hans.reich [at] chalmers.se

Anna-Karin Forssblad

Marknad
Marketing
+46 (0)31-772 42 21
+46 (0)70 521 13 13
anna-karin.forssblad [at] chalmers.se

Amie Utstrand

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 25
+46 (0)70 550 94 12
amie.utstrand [at] chalmers.se

Aniko Vasarheli

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 26
+46 (0)70 816 96 86
aniko.vasarheli [at] chalmers.se
Kontakta Aniko vad gäller administrativa kursfrågor.

Christina Wikhall-Nilsson

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 10
christina.wikhall-nilsson [at] chalmers.se

Tina Billander

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 01
tina.billander [at] chalmers.se

Marianne Grauers

VD
Managing Director
+46 (0)31-772 42 08
+46 (0)70-632 18 20
marianne.grauers [at] chalmers.se

Per-Olof Larsson

Vice VD och affärschef
Deputy Managing Director and Business Director
+46 (0)31-772 42 29
+46 (0)70 898 16 00
per-olof.larsson [at] chalmers.se