MOOC – Massive Open Online Courses

Utvecklingen av informationstekniken gör det möjligt att leverera utbildningar genom e-learning. Massive Open Online Courses (MOOCs) är kostnadsfria kurser som levereras via Internet. Karaktäristiskt för dessa är att de kan ha flera tusen studenter över hela världen samtidigt. I regel består MOOC-kurser av inspelade videoföreläsningar med avbrott för frågor och hemuppgifter. Kurserna ger i regel inte akademiska poäng men du kan få ett certifikat för en genomförd kurs.

Det finns flera tekniska plattformar för att leverera MOOC-kurser. EdX är en av de främsta, med ett ursprung på MIT och Harvard. Chalmers utvecklar ständigt nya MOOC-kurser och de levereras på EdX-plattformen. Kurserna är kostnadsfria, så det är bara att registrera sig och börja.

Här hittar du MOOCS-utbudet