Årets föreläsare 2017

Utmärkelsen ”Årets föreläsare 2017” har tilldelats två lärare i Chalmers Professional Educations fakultet som har bidragit med uppskattade insatser i våra utbildningsprogram, kurser och seminarier under året.

Ulla Blomqvist, Chalmers tekniska högskola. Genom sitt engagemang och entusiasm för tillämpad statistisk kvalitetsstyrning har Ulla Blomqvist skapat en förståelse för ämnet. Hon har visat på exemplarisk förmåga att hjälpa deltagarna och inspirera i ett krävande ämne.

Deependra Moitra, Praxight, Indien. Dr. Moitra har djup expertis och förmåga att på ett inspirerande sätt förmedla insikter om affärsutveckling i Indien och hur företag kan bli framgångsrika på den växande indiska marknaden. Han visar också hur västerländska företag kan använda indiska koncept för produktutveckling för att bli mer framgångsrika på hemmaplan.

”Årets föreläsare” instiftades 2004 och delas årligen ut till lärare i Chalmers Professional Educations fakultet som skapar stort kundvärde genom utmärkt ämneskompetens och pedagogisk förmåga och som är omtyckta samarbetspartners i utvecklingen och genomförandet av våra utbildningar.

Tidigare mottagare av utmärkelsen är:

 • Professor Richard Lamming, University of Southampton, England 
 • Professor Michael Tushman, MIT, USA 
 • Professor Giulio Zotteri, Politecnico di Torino, Italien 
 • Dr Nick Milton, Knoco Ltd, England
 • Oscar van Weerdenburg, Intercultural Business Improvements Ltd, Holland 
 • Professor Robert G Cooper, McMaster University, Kanada 
 • Tekniklektor Peter Olsson, Chalmers tekniska högskola 
 • Professor David Gosset, China Europe International Business School, China 
 • Rune Larsson, Chalmers tekniska högskola 
 • Professor Gunnar Elgered, Chalmers tekniska högskola 
 • Professor Sunhil Chopra, Northwestern University, USA 
 • Tomas Olsson Neptun, Chalmers tekniska högskola 
 • Neville Pawsey, Blue Windmill Consulting Ltd. 
 • Professor Per-Erik Josephson, Chalmers tekniska högskola
 • David Buchanan, Cranfield School of Management 
 • Docent Jörgen Blennow, Chalmers tekniska högskola 
 • Jan Skoog, Chalmers tekniska högskola