Årets lärare i uppdragsutbildningen 2019

Utmärkelsen ”Årets lärare i uppdragsutbildningen 2019” har tilldelats två lärare i Chalmers fakultet som har bidragit med uppskattade insatser i våra utbildningsprogram, kurser och seminarier under året.

Mats Gruvefeldt, instruktör, Chalmers tekniska högskola föreläser inom nautik och nautiska ämnen. 
Mats Gruvefeldt är lösningsorienterad och innovativ och ställer alltid upp med en positiv attityd. Han visar lyhördhet och anpassar sin undervisning efter deltagarnas olika förkunskaper. Deltagarna uppfattar Mats som positiv och kunnig. Mats är en förebild med sitt flexibla arbetssätt och sin ständiga strävan efter att utveckla kurserna för att följa med i tiden.

Sonja Lundmark, docent, Chalmers tekniska högskola, föreläser om elektromobilitet. 
Sonja Lundmark har med stor pedagogisk skicklighet, engagemang och djup kunskap inom ett ämne utvecklat en poänggivande onlinekurs som förmedlar kunskap på ett innovativt sätt med hög kvalitet och stor kundnytta. Kursen  Electric drives, som ursprungligen utvecklats för en internationell kund, genomförs årligen som en öppen kurs för en global kundgrupp och med ett mycket bra resultat.
”Årets lärare i uppdragsutbildningen” instiftades 2004 och delas årligen ut av Chalmers Professional Education. Priset går till lärare i Chalmers utbildningsprogram för yrkesverksamma som skapar stort kundvärde genom utmärkt ämneskompetens och pedagogisk förmåga och som är omtyckta samarbetspartners i utvecklingen och genomförandet av våra utbildningar.

Priset delas ut av rektor vid en ceremoni den 20 februari 2020.

Tidigare mottagare av utmärkelsen är:

•    Professor Richard Lamming, University of Southampton, England 
•    Professor Michael Tushman, MIT, USA 
•    Professor Giulio Zotteri, Politecnico di Torino, Italien 
•    Dr Nick Milton, Knoco Ltd, England
•    Oscar van Weerdenburg, Intercultural Business Improvements Ltd, Holland 
•    Professor Robert G Cooper, McMaster University, Kanada 
•    Tekniklektor Peter Olsson, Chalmers tekniska högskola 
•    Professor David Gosset, China Europe International Business School, China 
•    Rune Larsson, Chalmers tekniska högskola 
•    Professor Gunnar Elgered, Chalmers tekniska högskola 
•    Professor Sunhil Chopra, Northwestern University, USA 
•    Tekniklektor Tomas Olsson Neptun, Chalmers tekniska högskola 
•    Neville Pawsey, Blue Windmill Consulting Ltd. 
•    Professor Per-Erik Josephson, Chalmers tekniska högskola
•    Professor David Buchanan, Cranfield School of Management 
•    Docent Jörgen Blennow, Chalmers tekniska högskola 
•    Tekniklektor Jan Skoog, Chalmers tekniska högskola
•    Professor Ulla Blomqvist, Chalmers tekniska högskola
•    Dr Deependra Moitra, konsult