Hallå där Ulrika Hynell …

… vid Chalmers Professional Education.  Du har beviljats pengar av SIDA till ett projekt för kommunikationsaktiviteter och kompetensutvecklingsbehov kopplade till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Hur känns det?
–  Jag är jätteglad och stolt förstås!  SIDA förstår vad vi vill göra. Nu kan vi än mer fokusera på frågor om kompetensutvecklingsbehov i näringslivet kopplat till de Globala målen. 

Vad har du sökt pengar till?
– Till aktiviteter som publika seminarier i samband med Göteborgs Hållbarhetspris och till seminarier som knyter an till industriell symbios. Vi kommer också att genomföra företagsinterna aktiviteter hos några av våra partners samt till ett arbete med att synliggöra kopplingen mellan våra kurserbjudanden och Globala målen.

Hur fick du idén?
– Tipset om utlysningen fick jag av Emma Dalväg, hållbarhetskonsult på Hifab. Min direkta reaktion var att detta måste vi få till! Som affärschef ska jag lyssna, ha ett öra mot vår omvärld och ett till forskningen, och komma med förslag till kunder och svara på förfrågningar och behov.  Idén till aktiviteterna har jag burit på med fokus på ämnesområdet Energi, miljö och hållbarhet.

Det här låter väldigt spännande. Vem bjuder ni in till seminarierna?
– Oj, spontant säger jag så klart alla som är intresserade av den framtida energiförsörjningen och omställningen till en hållbar industri, hållbara affärsmodeller och en cirkulär ekonomi. Vi hoppas på spännande seminarier som öppnar upp för samtal och belyser områden där det finns särskilda behov och möjligheter. Men först ska jag prata med forskarna på institutionen för energi och miljö om upplägget. 

Av: Ann-Christine Nordin

 

Fotnot: Globala målen
FNs Globala mål för hållbar utveckling >>
ska tillsammans bidra till att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

SIDAS motivering till beviljandet:
Aktuell forskning kopplas samman med de Globala målen och sprids sedan genom ett redan upparbetat kontaktnät. Samtidigt fördjupas fokus på de Globala målen i det egna kursutbudet och hur de kan bidra till att målen uppfylls.

Aktivitet:
Insiktsseminarier med fokus på kompetensutvecklingsfrågor och Globala målen, ett antal insikts- och diskussionsseminarier i Västsverige på temat cirkulär ekonomi och de Globala målen samt dialog om hur kurserna kan bidra till att de Globala målen uppfylls.

Målgrupp:
Forskare, beslutsfattare, politiker och tjänstemän. Representanter från västsvenska industriföretag, teknik konsulter m fl.