Nominerade till årets föreläsare 2017

Under 2017 har Chalmers Professional Education engagerat en omfattande lärarfakultet bestående av över 200 forskare, praktiker och konsulter. Följande personer har nominerats till utmärkelsen "Årets föreläsare 2017":

 • Lars Axvi, tekniklektor, Chalmers tekniska högskola – föreläser om maritima vetenskaper
 • Ulla Blomqvist, professor emerita, Chalmers tekniska högskola – föreläser om statistisk kvalitetsstyrning
 • Dan Carlsson, Swerea IVF – föreläser om lean ledarskap
 • Dan Edman, universitetsadjunkt, Chalmers tekniska högskola – föreläser om medicinsk vård
 • Lisa Göransson, forskarassistent och Mikael Odenberger, forskare, Chalmers tekniska högskola – föreläser om elsystem
 • Janne Lundberg, konsult, – föreläser om lean produktutveckling
 • Deependra Moitra, konsult – föreläser om affärsutveckling i Indien

Samtliga nominerade har bidragit med utmärkta och uppskattade insatser till Chalmers Professional Educations utbildningsprogram, kurser och seminarier. Pristagarnas namn kommer att kungöras den 18 januari.

Tidigare mottagare av utmärkelsen är:

 • Professor Richard Lamming, University of Southampton, England 
 • Professor Michael Tushman, MIT, USA 
 • Professor Giulio Zotteri, Politecnico di Torino, Italien 
 • Dr Nick Milton, Knoco Ltd, England
 • Oscar van Weerdenburg, Intercultural Business Improvements Ltd, Holland 
 • Professor Robert G Cooper, McMaster University, Kanada 
 • Tekniklektor Peter Olsson, Chalmers tekniska högskola 
 • Professor David Gosset, China Europe International Business School, China 
 • Rune Larsson, Chalmers tekniska högskola 
 • Professor Gunnar Elgered, Chalmers tekniska högskola 
 • Professor Sunhil Chopra, Northwestern University, USA 
 • Tomas Olsson Neptun, Chalmers tekniska högskola 
 • Neville Pawsey, Blue Windmill Consulting Ltd. 
 • Professor Per-Erik Josephson, Chalmers tekniska högskola
 • David Buchanan, Cranfield School of Management 
 • Docent Jörgen Blennow, Chalmers tekniska högskola 
 • Jan Skoog, Chalmers tekniska högskola