Nominerade till Årets lärare i uppdragsutbildningen 2019

Under 2019 har Chalmers Professional Education engagerat en omfattande lärarfakultet bestående av över 200 forskare, praktiker och konsulter. Följande personer har nominerats till utmärkelsen "Årets lärare i uppdragsutbildningen 2019":

•    Mats Gruvefeldt, instruktör, Chalmers tekniska högskola föreläser inom nautiska ämnen
•    Sonja Lundmark, docent, Chalmers tekniska högskola, föreläser om elektromobilitet
•    Anders Skoogh, professor, Chalmers tekniska högskola, föreläser om digitalisering inom produktion
•    Dag Wedelin, professor, Chalmers tekniska högskola, föreläser om informationsvetenskap och artificiell intelligens

Samtliga nominerade har bidragit med utmärkta och uppskattade insatser till Chalmers utbildningsprogram för yrkesverksamma. Pristagarnas namn kommer att kungöras den 31 januari och priset delas ut den 20 februari av rektor.

Tidigare mottagare av utmärkelsen är:

•    Professor Richard Lamming, University of Southampton, England 
•    Professor Michael Tushman, MIT, USA 
•    Professor Giulio Zotteri, Politecnico di Torino, Italien 
•    Dr Nick Milton, Knoco Ltd, England
•    Oscar van Weerdenburg, Intercultural Business Improvements Ltd, Holland 
•    Professor Robert G Cooper, McMaster University, Kanada 
•    Tekniklektor Peter Olsson, Chalmers tekniska högskola 
•    Professor David Gosset, China Europe International Business School, China 
•    Rune Larsson, Chalmers tekniska högskola 
•    Professor Gunnar Elgered, Chalmers tekniska högskola 
•    Professor Sunhil Chopra, Northwestern University, USA 
•    Tomas Olsson Neptun, Chalmers tekniska högskola 
•    Neville Pawsey, Blue Windmill Consulting Ltd. 
•    Professor Per-Erik Josephson, Chalmers tekniska högskola
•    David Buchanan, Cranfield School of Management 
•    Docent Jörgen Blennow, Chalmers tekniska högskola 
•    Jan Skoog, Chalmers tekniska högskola
•    Ulla Blomqvist, Chalmers tekniska högskola
•    Deependra Moitra, konsult