Seniora utvecklingschefer studerar teknikutveckling i Asien

Inom ramen för vårt utbildningsprogram ”Managing Global R&D and Innovation” genomför en Asien-modul med fyra dagar i Shanghai och tre dagar i Bangalore. Våra deltagare är seniora utvecklingschefer från internationella företag.

”Det händer mycket i Kina och Indien just nu, så den här utbildningsmodulen är helt rätt för våra deltagare. De får en inblick i hur kinesiska och indiska företag driver teknikutveckling. Idag är många kinesiska företag världsledande. Vi kommer träffa både forskare och företagsledare och besöka flera företag. De här sju dagarna i Asien kommer att bli verkligt spännande.” säger Per-Olof Larsson som är programledare.

Programmet ”Managing Global R&D and Innovation” består av 17 dagar med moduler in Toulouse, Shanghai, Bangalore och Boston. Vi genomför programmet för 25:e gången. Många företag nominerar sina mest seniora utvecklingschefer till programmet.

Läs mer om programmet här