Vi utökar utbudet av kurser inom sjöfart

Vi är hjärtligt stolta att kunna meddela att Chalmers Professional Education från idag, 14 februari, tar över marknadsföring och administration av Lloyds Register Groups alla sjöfartskurser i Sverige.
Förutom alla STCW- och IMO-kurser som vi redan idag erbjuder sjöfartsmarknaden utökar vi nu utbudet med tekniska kurser i samarbete med Lloyds Register Group, som kommer att stå för kursernas innehåll och lärare.

Kurserna blir ett naturligt och attraktivt komplement och påbyggnad till alla de kurser som idag erbjuds och levereras av Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers. Utökningen med Lloyds Register's kurser gör att vi kan leverera en komplett portfölj av kurser.

Vi börjar under 2018 med några få kurser för att successivt utöka utbudet.
-"Vi är stolta att från idag kunna utöka utbudet av kurser till sjöfartens aktörer med kurser från Lloyds Register", säger Staffan Strive, affärschef vid Chalmers Professional Education.

-" Vi är glada att kunna fortsätta leverera kurser till Svensk sjöfarts industri och ser fram emot ett utvecklat samarbete med Chalmers Professional Education" säger Anders Höfnell från Lloyds Register Group i Göteborg.

För mer information besök www.chalmersprofessional.se eller kontakta affärschef Staffan Strive at staffan.strive@chalmers.se, phone: 0703 774731.