Hållbarhet

Våra utbildningar ger kunskaper och utvecklar förmågor som kan bidra till våra kunders förutsättningar att bedriva ekonomisk, social och ekologiskt hållbar affärsverksamhet. Hållbarhetsperspektivet finns med i innehåll och genomförande av våra utbildningar.  Vi är certifierade enligt ISO 14001. Det innebär att vi systematiskt och kontinuerligt arbetar för att utbildningsinnehåll, arrangemang samt inköp eftersträvar att bidra till de globala målen (Sustainable Development Goals, SDGs). Vi delger våra kunder kursmaterial via programsidor.

Vår utgångspunkt är alltid våra kunders utvecklingsbehov och vi är inte begränsade till den kunskapsresurs som finns lokalt på Chalmers. Vi har ett globalt nätverk av ämnesexperter, både bland akademi och företag. Situationen avgör vad som är bästa kunskapen och vem som är rätt expert för varje tillfälle.

Hållbar utveckling återkommer som en integrerad del i många utbildningar.

Exempel på hållbarhetsinslag i våra kurser:

  • Energieffektivisering och energiledningssystem
  • Ekodesign
  • Hållbar produktutveckling
  • Cirkulär ekonomi
  • Transport- och logistikflöden
  • Lean och resurshushållning

Hur påverkar hållbarhetsperspektivet vår verksamhet?

  • Vi väljer i första hand klimatcertifierade konferensanläggningar
  • Merparten av vårt kursmaterial är digitalt, vilket blir smidigt och lättåtkomligt för dig som kund. Samtidigt minskar vi vår miljöbelastning då vi gör färre utskrifter.
  • Vi väljer i möjligaste mån tåg istället för flyg
  • Vi gör inköp med beaktande av hållbarhetsaspekter