Målgrupp och kunder

I kunskapssamhället är kompetens hos medarbetarna en allt viktigare konkurrensfaktor. Kompetensen i ett företag bestämmer hur företaget kan utvecklas. Teknikutvecklingen ökar kompetensbehoven. Yrkesverksamma behöver därför fortlöpande utveckla sin kompetens.  Vi utbildar chefer och medarbetare inom teknikintensiva företag och organisationer. Många av våra deltagare är i grunden tekniker, ingenjörer och sjöfolk, men även andra har valt oss som en naturlig partner för sin kompetens- och karriärutveckling.

Genom att ta fram kurser som är speciellt anpassade för yrkesverksamma möter vi de behov som företagen har. Många företag och organisationer har valt oss som partner för att utbilda sina medarbetare.

Vi utbildar årligen ett stort antal deltagare ifrån företag och organisationer, stora som små. Här är några exempel:

 • Volvo Group
 • Volvo Cars
 • SKF
 • Tetra Pak
 • Ericsson
 • Atlas Copco
 • Stora Enso
 • Sandvik
 • Emballator Lagan Plast
 • Göteborgs stad
 • IKEA
 • Stockholmshem
 • Stena