Organisation och medarbetare

Chalmers Professional Education har ett stort nätverk av lärare och programledare med ansvar för utbildningarnas innehåll. Nätverket består av forskare och lärare på Chalmers men också av företagsexperter, konsulter samt forskare och lärare på andra universitet och högskolor världen över. På kontoret i Kuggen på Lindholmen arbetar följande personer med försäljning och administration:

 

Våra medarbetare

Anette Winter

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 42 16
+46 (0)72 221 13 15
anette.winter [at] chalmers.se

Karin Färnevik

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 42 04
+46 (0)70-521 13 66
karin.farnevik [at] chalmers.se

Staffan Strive

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 14 60
+46 (0)70 377 47 31
staffan.strive [at] chalmers.se

Tuula Bergqvist

Affärschef
Business Director
+46 (0)31-772 42 13
+46 (0)70 609 93 22
tuula.bergqvist [at] chalmers.se

Pernilla Green

Ekonomi
Finance
+46 (0)31-772 42 24
pernilla.green [at] chalmers.se

Alex Hain

IT-ansvarig
IT manager
+46 (0)31-772 42 12
alex.hain [at] chalmers.se

Hans Reich

Lean-expert
Lean expert
+46 (0)31-772 42 27
+46 (0)73 079 42 36
hans.reich [at] chalmers.se

Amie Utstrand

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 25
+46 (0)70 550 94 12
amie.utstrand [at] chalmers.se

Aniko Vasarheli

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 26
+46 (0)70 816 96 86
aniko.vasarheli [at] chalmers.se

Christina Wikhall-Nilsson

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 10
christina.wikhall-nilsson [at] chalmers.se

Tina Billander

Utbildningskoordinator
Program coordinator
+46 (0)31-772 42 01
tina.billander [at] chalmers.se

Marianne Grauers

VD
Managing Director
+46 (0)31-772 42 08
+46 (0)70-632 18 20
marianne.grauers [at] chalmers.se

Per-Olof Larsson

Vice VD och affärschef
Deputy Managing Director and Business Director
+46 (0)31-772 42 29
+46 (0)70 898 16 00
per-olof.larsson [at] chalmers.se