Ägare och Styrelse


Chalmers Professional Educations är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola.
 

Styrelse:

Fredrik Hörstedt, Ordförande, Vicerektor nyttiggörande, Chalmers tekniska högskola
Cecilia Hallengren, HRVP Global Medicines Development , Astra Zeneca 
Navid Haddad, Ordförande Utbildningsenheten, Chalmers Studentkår
Maria Knutson Wedel, Vicerektor grundutbildning, Chalmers tekniska högskola
Fredrik Nilsson, Prefekt för Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola
Kristina Rejare, Senior Vice President, Volvo Group University

Ledning:

Mikael Weimarck, VD
Per-Olof Larsson, vice VD
Tina Billander, Enhetschef Business Office