Ägare och Styrelse


Chalmers Professional Educations är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola.
 

Styrelse:

Kent ViitanenOrdförande, Manufacturing director SKF
Cecilia Hallengren, Senior Vice President Human Resources på Volvo Group Trucks Technology
Fredrik Nilsson, Prefekt för Institutionen för arkitektur på Chalmers tekniska högskola
Katarina Larsson, Ekonomichef på Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Anna Karlsson Bengtsson, Vicerektor på Chalmers tekniska högskola
Emma Stavås, Ordförande Utbildningsenheten, Chalmers Studentkår

Ledning:

Marianne Grauers, VD
Per-Olof Larsson, Affärschef
Tina Billander, Enhetschef Business Office