Ägare och Styrelse


Chalmers Professional Educations är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola.
 

Styrelse:

Fredrik Hörstedt, Ordförande, Vicerektor nyttiggörande, Chalmers tekniska högskola
Cecilia Hallengren Aronsson, Senior Vice President Human Resources, Volvo Group Trucks Technology
Tove Larsson, Ordförande Utbildningsenheten, Chalmers Studentkår
Fredrik Nilsson, Prefekt för Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola
Kristina Rejare, Senior Vice President, Volvo Group University

Ledning:

Marianne Grauers, VD
Per-Olof Larsson, vice VD
Tina Billander, Enhetschef Business Office