Ägare och Styrelse


Chalmers Professional Educations är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola.
 

Styrelse:

Kent ViitanenOrdförande, Manufacturing Director SKF
Katarina Larsson, Ekonomichef på Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Anna Karlsson Bengtsson, Vicerektor på Chalmers tekniska högskola
Emma Stavås, Ordförande Utbildningsenheten, Chalmers studentkår

Ledning:

Marianne Grauers, VD
Per-Olof Larsson, Affärschef
Tina Billander, Enhetschef Business Office