Vår verksamhet

Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för utbildning av yrkesverksamma, så kallad uppdragsutbildning.

Vi erbjuder öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier för chefer och medarbetare i Sverige och globalt. Målet är att förse näringsliv och myndigheter med spetskunskap inom teknologirelaterade områden.

Vi är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola. Du hittar oss i Kuggen, Lindholmsplatsen Göteborg.

Historik
Chalmers Professional Education bildades i juni 2010 som en sammanslagning av enheterna CHAMPS - Chalmers Advanced Management Programs, Industrihögskolan och Träffpunkt Sjöfart.