Vision och uppdrag

Vår vision är att forskning ska komma till nytta och bidra till samhällets förmåga att hantera kritiska utmaningar. Vi erbjuder relevanta och högkvalitativa utbildningar för att stärka företags och organisationers konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar både innehåll och genomförande av våra utbildningar. Med utgångspunkt från Chalmers styrkeområden erbjuder vi utbildningar för yrkesverksamma inom:

  • Ledarskap och management
  • Utveckling och Innovation
  • Operation och Lean
  • Energi och Hållbarhet
  • Samhällsbyggnad
  • Digitalisering, IT och kommunikation
  • Fordonsteknik och Transport
  • Sjöfart
  • Materialteknik