Sekretess och personlig integritet

Vid anmälan till Chalmers Professional Educations utbildningsaktiviteter tillhandahåller du personuppgifter som vi  lagrar i vår databas. I enlighet med Personuppgiftslagen (PUL SFS 1998:204) har du som kund rätt att få information de uppgifter vi har om dig och hur de används. 
 
Chalmers Professional Education använder personuppgifter på det sätt som är nödvändigt för att fullgöra våra kundåtaganden. När du anmäler dig till våra utbildningsaktiviteter godkänner du att vi lagrar dina uppgifter vilka  hanteras i full enlighet med Personuppgiftslagen. Uppgifterna registreras och lagras i syfte att genomföra stundande och  framtida utbildningsaktiviteter samt för Chalmers Professional Educationsmarknadsföring. 
 
Personuppgifter används inte för direktmarknadsföring om du har angivit att du inte samtycker till detta. I sådana fall ansvarar Chalmers Professional Education för att en så kallad marknadsföringsbarriär upprättas. Ange via e-post till nix@chalmersprofessional.se om du inte vill att dina uppgifter skall användas för direktmarknadsföring. Kontakta Chalmers Professional Education om du vill uppdatera eller ändra dina personuppgifter.