Agilt ledarskap

Utskrift

Agila arbetsformer handlar om att snabbt kunna anpassa verksamheter till omvärldens förändringar, något som behövs mer än någonsin i vår tid av digitalisering och ökad komplexitet. I agila arbetsformer byts hierarkier ut mot nätverk, vilket innebär att ledare får nya utmaningar och värderingar av prestationer omprövas. Dessutom blir vikten av gemensamma målbilder och självorganisering allt större. I kursen får du som ledare kunskap om hur du kan använda agilt ledarskap i din egen verksamhet. Du får även möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar i en grupp likasinnade från olika branscher.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som är ledare och vill hjälpa din organisation att röra sig mot mer effektiva och värdeskapande arbetssätt. Kanske har du i dag en formell roll som linjechef, utvecklingschef, produktchef, projektledare eller vd. Alternativt är du en informell ledare eller entusiast som vill bidra till förändring.

Kurslängd 
2 dagar
Antal platser 
20
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kontakt 

I dag tar de flesta organisationer i IT-branschen inspiration från agila arbetssätt för att hantera sina utmaningar. De som lyckas väl med det rapporterar att de har fått nöjdare kunder, mer engagerade medarbetare och större följsamhet till förändrade omständigheter. Man har dessutom fått bättre leveransprecision, högre kvalitet och bättre lönsamhet.

Kursens mål
Målet med kursen är att du ska få en förståelse för helheten när det gäller den agila organisationen och hur resan mot en sådan organisation går till. Du får också med dig praktiska och konkreta kunskaper om hur du ska ta dig an agilt ledarskap i din egen verksamhet.

Kursinnehåll
I kursen tar vi upp följande frågor:

 • Varför misslyckas de flesta införandena av agila arbetssätt?
 • Hur gör vi för att få dem att fungera?
 • Vad är ledarens roll i en agil organisation?
 • Hur skapar vi engagemang och initiativ?
 • Hur får vi självorganisering att fungera?
 • Hur planerar och samordnar vi i en stor eller komplex organisation?
 • Hur vet vi om vi blir bättre genom våra satsningar på nya arbetssätt?
 • Varför är lönesättning kritiskt och hur måste den anpassas?
 • Är agila arbetssätt något för dig och din verksamhet?
Utbildningspartner 
Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
 • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
 • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.