Behörighetsförlängning Fartygsbefäl

Utskrift

Behöver du förlänga din behörighet? Har du arbetat iland, saknar tillräcklig tjänstgöringstid till sjöss och behöver aktualisera dina kunskaper skall du gå vår kurs.

Kursen är totalt två veckor (5 plus 5 dagar) och består både av teori och praktik.

Kursens syfte är att ge deltagaren förutsättning för att kvalificera sig för fortsatt tjänstgöring i fartygsbefälsbefattningar ombord och samtidigt kunna visa och aktualisera egen yrkeskompetetens. Kursen ger dig erforderliga kunskaper enligt gällande bestämmelser i överensstämmelse med TSFS 2013:47 och STCW Manila.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Fartygsbefäl vars behörighet måste förnyas och som inte har tillräcklig tjänstgöring till sjöss under de senaste fem åren. 

Kurslängd 
10 dagar
Antal platser 
10
STCW-kod 
Regulation I/11; Section A-1/11
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Förkunskapskrav 

Av Transportstyrelsen utfärdat behörighetsbevis som fartygsbefäl klass VII eller högre.

Kurscertifiering 
För examination: obligatorisk närvaro samt godkända praktiska moment i simulator. Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen blir synligt i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.  Denna kurs ger underlag för förnyad grundbehörighet. Notera att för att du skall få ut ny, full behörighet, behöver du förutom giltigt friskintyg inneha giltigt intyg från Basic Safety, räddningsfarkoster och beredskapsbåtar, Avancerad brand (AFF) samt grundläggande utbildning i sjukvård.
Kontakt 

Kursen innehåller bland annat:
 - Författning, miljö- och sjöfartsskydd: Översiktligt om relevanta internationella och svenska bestämmelser med avseende på fartygs säkerhet, personlig säkerhet samt maritimt miljöskydd
- Vakthållning: Bridge Resource Management (BRM)
- Fartygsteknik: stabilitet, fartygsmotstånd och underhållssystem
- Bryggtjänst: Radarteori, ARPA-teori, Elektroniska navigeringssystem, Sjötrafikföreskrifter, Simulatorövningar
- Lastteknik: Ny relevant teknik, Datorstödda lastövervakningssystem, Lastsäkringsproblematik inkl. manualer

För examination: obligatorisk närvaro samt godkända praktiska moment i simulator.

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen blir synligt i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. 

Under år 2020 finns det för dig som betalar kursen privat en möjlighet att söka bidrag för 50 % av kursavgiften (dock max 14.000 kr) hos Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Ansökan om ett sådant bidrag gör Du efter avslutad kurs genom att skicka in kvitto på inbetald kursavgift samt ett kursintyg som utfärdats av Chalmers Professional till Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. 

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.