Brexit och sjöfarten – rättsliga konsekvenser av ett brittiskt utträde

Utskrift

Chalmers Professional Education arrangerar i samarbete med Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat Brexit och sjöfarten – rättsliga konsekvenser av ett brittiskt utträde. 

7 december, kl 17-20, Chalmers Lindholmen.

  • Vilka rättsliga konsekvenser för sjöfarten får ett brittiskt utträde ur den Europeiska unionen?
  • Hur påverkas tillgången till marknaden?
  • Vilka regler kommer att gälla i framtiden?
  • Vilka konsekvenser får detta för London som sjöfartsstad?
  • Har Stockholm och Göteborg en möjlighet att göra sig gällande som nya sjörättscentra i Europa?

Brexit väcker många frågor inte minst på sjöfartsområdet. Stena har redan aviserat att vid en Brexit avser rederiet att flagga sina färjor i andra länder än Storbritannien (eller vad som eventuellt blir kvar av landet).

Seminariet leds av docent Johan Schelin, föreståndare Sjörättsinstitutet. 
Moderator Daniel Eriksson, Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers.

Anmäl dig senast torsdag 1 december kl. 12.00.
Varmt välkommen till ett spännande och högst aktuellt seminarium!

Kurslängd 
1 dagar
Antal platser 
90
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kontakt 

    

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till två veckor innan seminariet. Om avbokning sker senare utgår avgift för beställaren uppgående till 100% av seminarieavgiften. Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.