Cirkulär ekonomi - hur gör man i praktiken?

Utskrift

Ett ökat intresse för cirkulär ekonomi i Sverige och utomlands har öppnat upp för nya spännande affärsmöjligheter för företag och organisationer som vill anpassa sin verksamhet för att bättre möta kundkrav och använda avsevärt mycket mindre naturresurser. Det finns många sätt att uppnå ökad cirkularitet, såsom exempelvis en övergång mot att erbjuda tjänster istället för produkter, utveckla ett välfungerande eftermarknadssystem eller designa produkten för att enklare kunna återtillverkas och säljas igen osv.

Under denna kurs introduceras begreppet cirkulär ekonomi och inspirerande exempel från verkligheten ges. Detta lägger grunden för en workshop för att identifiera och utveckla de första stegen för att göra ditt företags affärsmodell mer cirkulär.

 

 

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till personer som arbeter på företag eller organisationer som vill bli mer cirkulära. Då en cirkulär omställning involverar många funktioner passar kursen dig som arbetar med exempelvis tjänst-eller produktutveckling, hållbarhet, affärsutveckling, logistik eller verksamhetsutveckling.

Kurslängd 
2 dagar
Antal platser 
15
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (1.01 MB)
Kontakt 

Kursinnehåll

Kursen är indelad i fyra sektioner:

 • Introduktion och förklaring av begreppsapparaten kring Cirkulär ekonomi, här går vi igenom bland annat:
  • Vad är cirkulär ekonomi?
  • Varför ska vårt företag sträva efter detta?
  • Vilka affärsmöjligheter kan det ge?
  • Vilka byggstenar är särskilt viktiga att fokusera på?
  • Vad händer i Sverige och EU kopplat till cirkulär ekonomi som påverkar vår bransch och vårt företag/organisation?
 • Inspiration, vi presenterar spännande case om andra företags cirkulära initiativ. Vi går igenom exempel på:
  • Vad gör andra företag, stora såväl som små? Exempelvis produktutveckling, betalningsmodeller, returlogistik, radikala förändringar av affärsmodeller osv
  • Vad är viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med en cirkulär omställning
 • Självdiagnos - var står vårt företag/organisation idag? Vi går tillsammans igenom vad ert företag/organisation redan gör och inte gör inom området. Det kan handla om exempelvis:
  • Säljer ni i vissa fall tjänster istället förprodukter?
  • Använder ni återvunnet material?
  • Har ni utforskat delningstjänster?
  • Tillhandahåller ni reservdelar?
  • Arbetar ni aktivt med exempelvis "Design for recycling or reuse"
 • De första stegen - vi hjälper er att starta den cirkulära omställningen genom att utveckla en "roadmap". Tillsammans med oss och de andra deltagarna arbetar vi fram idéer om vad cirkulär ekonomi konkret kan innebära för ert företag. Idéerna utvecklas sedan utifrån viktiga byggstenar i en cirkulär affärsmodell såsom:
  • Design
  • Logistik
  • Kunderbjudande
  • Involverande funktioner/personer internt
  • Nya samarbetspartner

Kursens mål
Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare erhållit följande:

● Generell kunskap om vad cirkulär ekonomi är
● Inspirationsexempel på hur cirkulär ekonomi kan se ut i verkligheten
● Verktyg och tankesätt som hjälper dig att starta ditt företags cirkulära omställning
● Insikt om det egna företagets nuläge och möjligheter
● En "roadmap" för hur ditt företag kan utveckla sin interna verksamhet eller sin affär mot att bli mer cirkulär

 

Programagenda

Dag 1:

 • Introduktion och förklaring av begreppet cirkulär ekonomi
 • Inspiration från verkliga exempel

Dag 2:

 • Självdiagnos - var står mitt företag idag?
 • "Roadmap" - vi hjälper dig och ditt företag att starta den cirkulära omställningen

 

 

 

 

Utbildningspartner 
Avbeställningspolicy: 

Detta är endast en intresseanmälan för ovanstående program. Anmälan är icke bindande.