Detaljens betydelse

Utskrift

För att väggar och tak skall bli till arkitektur behövs det förutom en bra plan och intressanta fasader, en genomarbetning av detaljer som är
betydelsefulla för helheten. Att gestalta detaljer är en viktig del för att byggnader skall vara vackra och funktionella, att de skall utstråla kvalitet och vara hållbara över tiden.

 

Sista anmälningsdag är den 24 juni.

Kurstillfällen 
Prisinformation 
För medlemmar i CBA är priset 25.000 SEK. Medlemskap måsta anges vid anmälan för att rabatten ska gälla.
Målgrupp 

Kursen vänder sig till yrkesverksamma arkitekter med 5-10 års erfarenhet som vill fördjupa och utveckla sina kunskaper om material och detaljer. Är du en projekterande byggnadsingenjör med ett särskilt intresse för gestaltning av detaljer har vi även plats för dig.

Kurslängd 
15 dagar
Antal platser 
24
Högskolepoäng 
6.0
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kontakt 

Utbildningen inleds med en gemensam studieresa till Danmark och besök vid Petersenstegelbruk, där du får möjlighet att mura med olika tegelformat och förband. Vi kommer även att besöka ett antal karaktäristiska byggnader i tegel både på Jylland och i Köpenhamnsområdet.

Kursens tillfällen har olika teman så som trä, plåt, glasfasader och betong. Vi varvar föreläsningar med studiebesök till byggnader, byggarbetsplatser och verkstäder där material blir till detaljer. Du kommer även att få genomföra praktiska övningar där du murar i tegel och bygger träfasader med fasadutsnitt och anslutningar av olika byggdetaljer i plåt. Vid de praktiska övningarna hjälper hantverkare till att handleda vid genomförandet och ger dig känslan för materialet och tekniken. I kursen tar vi även upp hur material och utförande kopplas till ekonomiska konsekvenser.

Parallellt med kurstillfällena arbetar du med en projektuppgift där du skall skissa och projektera detaljer och fasader som du sedan själv få bygga i skala 1:1 för att bättre förstå problem och möjligheter med material och teknik från ritbordet till praktiken.

Examination
Examination består av 80% närvaro och godkänt projektarbete.

Kurstillfälle 1 - Tegel
Studieresa till Danmark och Petersens tegelbruk. Vi studerar karaktäristiska byggnader i tegel kring Köpenhamnsområdet samt får känna på sten och bruk samt föreläsningar om tegel.

Kurstillfälle 2 – Glasfasader och betong
Föreläsningar och studiebesök hos tillverkare av glasfasader och betongelementtillverkning.

Kurstillfälle 3 - Plåt och metall
Föreläsningar och studiebesök vid projekt med fasader och tak av plåt samt besök på plåtverkstad.

Kurstillfälle 4 – Material och detaljer
Föreläsningar och mellankritik av projektuppgiften. Studieresa till Halland och Skåne, föreläsningar och studiebesök på byggnader med unika material och detaljer.

Kurstillfälle 5 - Trä
Studieresa för att besöka byggnader i trä. Vi besöker projekt i Göteborg, Fristad och i Bohuslän, samt besöker massivträtillverkning.

Kurstillfälle 6  - Trä, tegel och plåt
Praktiskt arbete genom att bygga delar av fasadutsnitt och anslutningar mot andra byggnadsdelar.

Kurstillfälle 7 - Trä, tegel och plåt
Praktiskt arbete genom att bygga delar av fasadutsnitt och anslutningar mot andra byggnadsdelar.

Kurstillfälle 8 - Slutseminarium och kurskritik
Vernissage och utvärdering av fasadutsnitt och detaljritningar med gästkritiker.

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.