Digitaliserad produktion och underhåll 7,5 hp

Utskrift

– att integrera digitalisering i befintlig verksamhet för ökad konkurrenskraft

Digitaliserad produktion, även kallad Industri 4.0, är framtidens produktionssystem som förväntas vara mycket flexibelt och högt automatiserat, med få produktionsstörningar och allt mer kundanpassade produkter. Detta ställer nya krav på flexibilitet, ledtider och kvalitet, men också på bra upplärningsmiljöer och väldesignade produktionssystem. Lösningen kan vara olika typer av automation. Efter kursen kommer du att kunna avgöra när det är lämpligt att automatisera och digitalisera verksamheten. Du kommer även att kunna utveckla en strategi för hur din organisation kan jobba med Smart Maintenance i digitaliserad produktion.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Kursen vänder sig till produktions- och underhållsingenjörer, beslutsfattare med ansvar för tillgänglighet, utnyttjande och produktivitet samt personer inom IT. Kursen lämpar sig även för arbetsledare och produktionsledare som designar och digitaliserar produktion.

Kurslängd 
10 dagar
Antal platser 
20
Högskolepoäng 
7.5
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (680.34 KB)
Kontakt 

Kursens mål
Målet med kursen är att du ska kunna

 • utveckla en strategi för hur man kan jobba med Smart Maintenance i digitaliserad produktion
 • genom en egen probleminventering skapa en bild av de utvecklingsmöjligheter som finns internt i företaget, med andra företag eller med leverantörer
 • beskriva vad som krävs för att utvärdera ekonomiska effekter av underhållsstrategier och samarbetsmodeller.
 • Identifiera kritisk utrustning från ett systemperspektiv i syfte att prioritera och differentiera underhållsåtgärder
 • applicera datadrivna metoder för analys och planering av underhåll
 • utvärdera olika tekniker för digitalisering av information och kunskapsdelning
 • analysera och utvärdera automationslösningar inom fysisk och kognitiv automation
 • utvärdera en arbetssituation utifrån komplexitet och välbefinnande

Kursinnehåll
Kursen omfattar fem tvådagarsträffar med diskussionsföreläsningar, praktiska övningar, verksamhetsanalyser på företag samt projektarbete och seminarier. Vi gör studiebesök på företag som arbetar med datadriven produktion och underhåll.

Kursen omfattar följande teman:

Träff 1: Digitaliserad produktion och Smart Maintenance
Träff 2: Datadriven underhållsplanering och beslutsfattande
Träff 3: Systemperspektiv och klassning inom underhåll
Träff 4: Automationsstrategier – design av kognitiva och fysiska automationslösningar
Träff 5: Digitalisering av informations- och kunskapsdelning

Mer detaljerad information hittar du i den nedladdningsbara foldern. Välkommen!

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
 • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
 • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.