Digitalisering, IT och kommunikation

 

Nya tekniker gör intåg i vår vardag. Digitalisering och AI skapar nya förutsättningar för produkt- och tjänsteutveckling och därmed påverkas även på vårt dagliga liv och arbete samt hur våra organisationer bör ledas och struktureras. Nycklar till framgång har visat sig vara att utöka den egna kunskapen på IKT-teknikområdet, hur nya rön praktiskt kan tillämpas och implementeras i det dagliga arbetet samt hur en organisation bör agera för att leda den förändring som digitalisering medför. 

Vill du veta mer om digitalisering och AI samt vad som är avgörande för framgångsrikt IT-arbete? Är du nyfiken på hur nya tekniker på IKT-området kan användas för att utveckla din verksamhet? Vi erbjuder både öppna och företagsinterna kurser kring ämnet. De öppna utbildningarna finns listade här nedan. Om ditt företag har ett kompetensbehov som inte täcks av våra nuvarande öppna kurser, kontakta oss gärna för en diskussion!