Digitalisering, IT och kommunikation

I en alltmer komplex, interaktiv och globaliserad värld skapar IT och digitalisering ett förändringstryck som påverkar många verksamheter. Kunskap om styrning och ledning av IT-förändring och digitalisering är avgörande för långsiktig framgång. De flesta organisationers investeringar i IKT (informations- och kommunikationsteknologi) ökar i snabb takt och IKT framställs som den viktigaste möjliggöraren för nya verksamhetsformer och ökad effektivitet.

Digitaliseringen medför både utmaningar och möjligheter där tidigare etablerade ordningar omkullkastas. Traditionella roller inom verksamhetsbyggande, ledning och styrning får nya innebörder. Detta kräver ett digitaliseringens ledarskap som lyfter fram innovationslust, proaktivitet, dynamik och framsynthet med hjälp av den nya tekniken.

Vill du veta vad som är avgörande för framgångsrika IT-projekt? Drömmer du om en agil organisation som snabbt kan anpassa sig till omvärldens förändringar? Är du nyfiken på hur du kan använda digitalt ledarskap för att driva din verksamhet framåt? Vad innebär digitaliseringen för din nuvarande affärsstrategi? Vi erbjuder både öppna och företagsinterna kurser inom dessa ämnen. Om ditt företag har ett kompetensbehov som inte täcks av våra nuvarande öppna kurser, kontakta oss gärna för en diskussion!