Dynamic Positioning Advanced/Simulator

Utskrift

DP Simulator Course är det tredje steget i träningsprogrammet för att få ett DP-certifikat. Efter avslutad introduktionskurs och familiariseringsperiod fokuserar denna kurs mer på olika DP-operationer, olika fel och problem som kan uppstå hos DP-operatören. Det innehåller också en uppdatering av DP-principer, analys av olika DP-incidenter och olyckor men huvudfokus är att genomföra fullständiga DP operationer.
 

Målgrupp 

Sjöbefäl som önskar arbeta på fartyg eller plattform utrustad med ett DP-system.

Kurslängd 
5 dagar
Antal platser 
6
Kursspråk 
Engelska
Plats 
Göteborg
Förkunskapskrav 

DP basic / Induction course and at least 60 days approved training period aboard DP vessels. Certificate of competence at least Swedish class V.

DP Grundläggande / Induktionskurs och minst 60 dagar godkänd övningsperiod ombord på DP-fartyg. Kompetensbevis minst svenska klass V.

Kurscertifiering 
Ett kursbevis utfärdas vid avklarad kurs.
Kontakt 

Kursinnehåll

• Repetition av olika DP-funktioner
• Praktisk operation av systemet
• Olika DP-övningar och procedurer kring dessa
• DP-larm, varningar och nödprocedurer
• Viktig information om den nya standarden

Med anledning av det nya certifieringssystemet som trädde i kraft 1 januari 2015, kräver Nautical Institute att alla deltagare på en DP-simulatorkurs genomgår ett teoretisk test samt praktiskt bedömningstest vid slutet av simulatorkursen. Detta gäller även för kandidater i det gamla systemet, om kandidaten misslyckas med detta test kommer denna inte att godkännas på kursen.
Under testet blir kandidaten individuellt ombedd att ställa in fartyget på DP Auto positioneringsläge. Instruktionerna får kandidaten innan kursen startar.
Enligt nya regler som trädde i kraft 1 januari 2016, kan även studenter under STCW-utbildning nu delta i DP Simulator-kursen. Detta gäller emellertid bara studenter i det nya systemet som klarat fas A och B.

För mer information besök gärna http://www.nautinst.org/en/dynamic-positioning/index.cfm eller kontakta DP instruktör Mats Gruvefeldt på e-post mats.gruvefeldt@chalmers.se eller på telefon: 031- 772 2239 

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.