Dynamic Positioning Induction/Basic

Utskrift

DP ”induction” är det första steget för att få ett DP-certifikat. Under kursen introduceras deltagaren till dynamisk positionering både praktiskt och teoretiskt. Kursen ger ytterligare information om DP-systemet och dess olika innehåll, referenssystem, DP-lägen och funktioner.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Sjöbefäl och studenter som studerar för att bli sjöbefäl och som vill arbeta på fartyg eller plattformar utrustad med ett DP-system.

Kurslängd 
5 dagar
Antal platser 
8
Kursspråk 
Engelska
Plats 
Göteborg
Förkunskapskrav 

Lägsta behörighetsnivå är svensk Fartygsbefäl klass V. Notera att endast studenter i årskurs tre kan delta i denna kurs. Ett giltigt studiebevis ska skickas in i förväg för kontroll av Chalmers.

Kurscertifiering 
Efter avslutad och godkänd kurs får deltagaren ett kursbevis och en utgåva av Nautical Institutes DP loggbok.
Kontakt 

Vid kursens slut genomför deltagarna ett online-prov enligt kraven från Nautical Institute. Detta test genomförs kursens sista dag och rättas automatiskt av Nautical Institute.
Om kursdeltagaren inte blir godkänd vid första online-provet kan ett andra försök genomföras inom 96 timmar. Om ett tredje försök krävs skall detta ske inom 6 månader på ett av Nautical Institute ackrediterat DP-träningscenter.
Vi är medvetna om att du som DP-kursdeltagare kan misslyckas med kursen på grund av dessa regler, men vi äger inte rättigheterna för examinationen. Du kommer att debiteras kursavgiften även om du inte är godkänd.
 

Att göra innan kursen börjar:

Minst 2 veckor i förväg skicka en kopia av ditt behörighetsbevis eller studiebevis till Chalmers Professional Education för verifikation.

Gå till hemsidan "NI Alexis Platform" och skapa ett konto via ”DP Login” applikationen på:

https://www.nialexisplatform.org

När detta är klart kommer inloggningsuppgifter skickas till dig.

Ta med ditt id samt ett passfoto till kursen.

En rekommendation före kursstart är att läsa på om DP och DP-utbildningen på hemsidan NI Alexis plattformen.

Viktig information om den nya standarden
En ny standard trädde i kraft den 1 januari 2015. Den största skillnaden jämfört med tidigare är att det bara krävs 120 dagar för att slutföra utbildningen för DP-certifikatet, 60 dagars familiariseringsperiod samt 60 DP-dagar med en simulatorkurs däremellan. Enligt den tidigare standarden krävdes 30 dagars övning och 180 DP-dagar. Det finns bara små skillnader i innehållet i de olika kurserna och de kommer fortfarande att vara 5 dagar vardera, men du har bara 4 år för att slutföra DP-träningen från introduktionskursens sista dag.

För mer information om den nya standarden kontakta DP instruktör: mats.gruvefeldt@chalmers.se eller på telefon:031-772 2239.

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.