ECDIS, generic model course

Utskrift

Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) ersätter papperssjökorten för de flesta fartyg och blir deras primära navigations-system. Detta ställer nya, andra krav på navigatörens förmåga att navigera faryget på ett säkert sätt. IMO har i.o.m. STCW Manila fastställt utbildningskraven för bryggbefäl som tjänstgör på ECDIS-utrustade fartyg där första utbildningssteget är en generisk ECDIS-utbildning enligt IMO Model Course 1.27. Vår generiska ECDIS-kurs bygger på IMO Model Course 1.27 (40 timmar) och är godkänd av Transportstyrelsen. Efter godkänd kurs uppfyller du de generiska kraven för att segla på ett ECDIS-utrustat fartyg, även efter 1 januari 2017.

Målgrupp 

Personer med god kännedom om navigation.

Kurslängd 
3 dagar
Antal platser 
10
STCW-kod 
A-II/1, A-II/2
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kurscertifiering 
Kursintyg utdelas efter avslutad och godkänd kurs i enlighet med kraven i STCW A-II/1 och A-II/2. Kursen är baserad på kraven i IMO´s modellkurs 1.27 och den är 40 timmar.
Kontakt 

Kursen är totalt 5 dagar (40 timmar) och består av förberedande hemstudier och övningar (2 dagar) och lärarledda lektioner och simulatorövningar (3 dagar). Deltagaren avlägger både teoretiskt prov och gör praktisk uppkörning i simulator. 
All undervisning i sal ges på svenska men kan ges på engelska vid behov. Kurslitteraturen är på engelska. 

Kursinnehåll:

 • Introduktion av ECDIS
 • Vakthållning med ECDIS
 • Ruttplanering med ECDIS
 • ECDIS uppbyggnad och sensorer
 • Elektroniska sjökort
 • Olycksstudier
 • Praktiska övningar 14 timmar

Observera att de 2 hemstudiedagarna skall göras innan kursstart. Vi skickar kursbok samt inloggningsuppgifter till kurshemsida cirka 3-4 veckor innan kursstart.

  Avbeställningspolicy: 

  Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

  2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

  Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.