Energi, miljö och hållbarhet

Teknisk utveckling och innovationskraft möjliggör ett modernt hållbart resursanvändande, inte minst genom materialåtervinning och ökad användning av förnybara energikällor. Globalt är utmaningarna flera - klimatförändringar, en växande befolkningsmängd, utvecklingsländer och nya framgångsrika industrinationer. Detta leder till ett gigantiskt behov av hållbar resursanvändning. För många organisationer innebär detta också ett stort behov av kompetensutveckling.

Vi erbjuder ett varierat utbud av kurser inom allt från råvaruuttag och energiproduktion till distribution, användning, avfallshantering och industriell återanvändning. Vilka behov har du och din organisation?

Bland våra kunder finns den energiintensiva basindustrin. Här finns energiproducenter och andra organisationer i behov av en omställning till en mer cirkulär ekonomi. Befintliga affärsmodeller och kunderbjudanden behöver ersättas med nya, resurseffektiva modeller. Om ditt företag har ett kompetensbehov som inte täcks av våra nuvarande öppna kurser, som presenteras här nedan, kontakta oss gärna för en diskussion!

Välkommen!