Farligt gods, refresherkurs

Utskrift

Fortbildningskursen för hantering av farligt gods i torrlastfartyg är en komprimerad repetition av grundkursen. Stor vikt läggs vid lastplanering och uppslagsövningar.

Kursen ges i form av föreläsningar på Campus Lindholmen. Den bedrivs enligt Transportstyrelsens bestämmelser och ger, om övriga krav är uppfyllda, förlängning av specialbehörighet för hantering av farligt gods på torrlastfartyg. 

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Sjöbefäl som enligt Transportstyrelsens krav har att förnya sin specialbehörighet för hantering av farligt gods i torrlastfartyg. 

Kurslängd 
3 dagar
Antal platser 
16
STCW-kod 
TSFS 2011:116 med ändring I TSFS 2013:47
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Förkunskapskrav 

Grundkurs i hantering av farligt gods

Kurscertifiering 
Förlängning av specialbehörighet för hantering av farligt gods på torrlastfartyg.
Kontakt 

Fortbildningskursen för hantering av farligt gods i torrlastfartyg är en komprimerad repetition av grundkursen. Stor vikt läggs vid lastplanering och uppslagsövningar.

Kursen ges i form av föreläsningar på Campus Lindholmen. Den bedrivs enligt Transportstyrelsens bestämmelser och ger, om övriga krav är uppfyllda, förlängning av specialbehörighet för hantering av farligt gods på torrlastfartyg. 

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.