Fartygsbefäl klass VII

Utskrift

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som tänker söka dig en framtid inom bl.a kustsjöfart, passagerarsjöfart, fiske, traditionssjöfart eller någon form av räddnings- och bärgningstjänst till sjöss.

På Chalmers Professional Education har du möjlighet att läsa till en Fartygsbefäl klass VII över 1 termin. Detta förutsätter att du genomför säkerhetskurserna på egen hand, se nedan.

Utbildningen innefattar även en kurs i specialbehörighet för GOC (allmänt behörig radiooperatör i GMDSS).

Målgrupp 

Yrkesverksamma och andra intresserade.

Antal platser 
20
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (2.86 MB)
Förkunskapskrav 

Som deltagare förväntas du ha minst Fartygsbefäl klass VIII (examen) samt allmän högskolebehörighet eller likvärdig kompetens.

Kontakt 

Fartygsbefäl klass VII

Utbildningen bedrivs som lärarledd undervisning på Chalmers i form av lektioner och simulatorövningar samt självstudier mellan utbildningsträffarna. Flera av kurserna innehåller föreläsningar och övningar med obligatorisk närvaro.

Utbildningen består av följande delkurser:

 • Terrester och sjömanskap
 • Fartygsstabilitet och konstruktion
 • Fartygskommunikation
 • Hantering av farligt gods
 • Sjövägsregler
 • Fartygsadministration
 • Hela resan

Säkerhetskurser nedan samt Maskinbefäl klass VIII krävs för att erhålla utbildningsbevis Fartygsbefäl klass VII. Maskinbefäl klass VIII kan göras hos annan utbildningsanordnare eller kan för dig som läser FB VII tenteras utan extra kostnad på på Chalmers.

 • Basic Safety
 • Räddningsfarkoster
 • Medical First Aid
 • Advanced Fire Fightning

Säkerhetskurserna ovan hittar du bland annat hos Öckerö Maritime Center eller andra kursgivare. Medical First Aid ges av Chalmers och om du är anmäld till FBVII erbjuds du 10% på kursavgiften på Chalmers.

Tillsammans utgör godkända resultat i samtliga kurser ovan en Fartygsbefäl klass VII examen. För att få ut behörigheten Fartygsbefäl klass VII krävs utöver godkänd utbildning sjötid. Vänligen se Transportstyrelsens hemsida för mer information om krav på sjötid.

Vid ansökan om behörighet får din examen/utbildningsbevis inte vara äldre än 5 år.

Observera att kursen är för företagskunder, privatperson kan inte köpa denna utbildning.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Ordinarie undervisningstid är 08:15 – 17:00. Lunch normalt mellan 12:00 – 13:00. 
  

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.