Förbränningsteknik

Utskrift

Tillsammans med E.ON har vi utarbetat en tredagarskurs som ger fördjupade kunskaper inom tillämpad förbränning. Genom teoretisk och praktisk övning behandlar vi grundläggande förbränningsfenomen.

Kursen tar avstamp från deltagarnas vardag, tillämpad förbränning och kraftproduktion. Syftet med kursen är att ge dig kunskaper och färdigheter som ger verktyg för optimering av anläggningar såväl som förbättrad miljöprestanda.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Driftsingenjörer och driftstekniker verksamma inom kraft- och/eller värmeproduktion.

Kurslängd 
3 dagar
Antal platser 
20
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (161.16 KB)
Kontakt 

Målen för kursen är att du skall förstå och kunna:

 • Lösa energitekniska problem med enklare beräkningar/överslag av luftöverskott, rökgasflöden och omräkning av emissionsmätningar till lämpliga enheter
 • Förklara hela kedjan i en förbränningsanläggning från förbränning i eldstaden till produktion av el/värme och/eller syntesgas för drivmedelsframställning
 • fördelar och nackdelar med förbränning i fluidiserad bädd jämfört med andra förbränningstekniker
 • Förklara hur emissioner bildas och bekämpas i fluidiserad bädd
 • uppbyggnad och funktion hos turbin och generator
 • Förstå uppstart, drift och reglering av turbin
 • Beskriva begränsningar och miljöeffekter för användningen av olika energitekniker och bränslen samt tekniker för att minimera dessa effekter

Kursen består av en blandning av föreläsningar, diskussioner, räkneexempel och ett studiebesök och innehåller följande teman:

 • Energi (definitioner, temperatur och värme, omvandling och energibalans)
 • Bränslen (resurser, karakterisering, värmevärde, aska)
 • Förbränning/Förgasning (Förbränningsluft, luftöverskott, flammor, Nm3, molbegrepp)
 • Fördjupning i fluidiserade bäddar (Fluidisering, fluiddynamik, partiklar, tillämpningsområden, optimeringar och nya FB tekniker)
 • Anläggningar för kraft och värme (typer av anläggningar, komponenter mm)
 • Kretsprocesser (ångcykel, verkningsgrad)
 • Turbin (uppbyggnad och konstruktion, drift, underhåll och livslängd)
 • Emissioner (bildning och bekämpning)
 • Askrelaterade problem vid förbränning (agglomerering, beläggningar, korrosion)

Lärare

Fredrik LindFredrik Lind är forskare och enhetschef vid avdelningen Energiteknik på Chalmers. Fredrik jobbar med experimentell forskning, design och utveckling av termokemiska omvandlingstekniker i fluidiserad bädd. De senaste åren har fokus varit att tillsammans med E.ON utveckla en helt ny teknik som idag används vid Händelöverket i Norrköping. Tekniken som har fått namnet Syrebärarstödd förbränning ger en kraftigt förbättrad syretransport i eldstaden som bland annat leder till en jämnare förbränning med lägre emissioner som resultat.

 

Olivier Petit är forskare inom strömningslära på avdelningen för Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers . Hans forskningsfokus är utveckling av framtida flygmotorer (gasturbiner). Olivier har jobbat med detta i 4 år och deltagit i 3 EU projekt, i samarbete med andra EU aktörer (universitet och industri) och med syfte att minska flygpåverkan på miljön. Olivier ansvarar för Masterkursen i Gasturbinteknik. Som doktorand forskade han om vattenturbiner och därefter har Oliviers forskningsfokus legat på alla sorters turbomaskiner.

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
 • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
 • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.