Fordonsteknik och transport

En organisations förmåga att bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft beror på hur väl organisationen anpassar och utvecklar sin verksamhet, sina produkter och sitt produktionssystem i en föränderlig värld. Vägen till framgång är ökad effektivitet och förnyelse inom design, produktutveckling och produktion, vilket möjliggör ökad kundtillfredsställelse och därigenom ökade marknadsandelar.

Inom affärsområdet fordonsteknik och transport erbjuder vi utbildningar med fokus på teknik och metodik för design-, produkt- och produktionsutveckling, med tyngdpunkt på fordonsindustri, säkerhet och transport. Chalmers ambition är att bidra till en hållbar samhällsutveckling, vilket innebär att hållbarhetsperspektivet finns inbyggt i alla våra utbildningar. Utbildningarnas innehåll syftar till stor del till att korta tiden från kundbehov till färdig produkt och att samtidigt åstadkomma värde för kunden.

Kurserna inom Fordonsteknik och transport tar sin utgångspunkt i områdena design, produktutveckling och konstruktion, samt samspelet mellan dessa och andra discipliner. Utbildningarna ger en teoretisk överblick över moderna och effektiva arbetssätt och metoder samt praktisk tillämpning på egna problem.

De utbildningar som vi erbjuder bygger bland annat på Chalmers vision att bli ett av de ledande universiteten inom forskning och utbildning för gröna, säkra och effektiva transportsystem. Dit når vi genom att skapa samarbete mellan flera transportrelaterade ämnesområden, stärka kopplingarna mellan forskning och utbildning samt öka samverkan med nyckelaktörer i industri och samhälle.