GOC, refresherkurs

Utskrift

General Operators certificate refresh

Kursen är avsedd för fartygsbefäl som har GOC vars behörighet är äldre än 5 år och som under de senaste femårsperioden seglat mindre än ett år på GMDSS-fartyg eller som känner behov av att aktualisera sina kunskaper. Genomgång av GMDSS och säkerhetstrafik.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Fartygsbefäl som har GOC-certifikat

Kurslängd 
3 dagar
Antal platser 
12
STCW-kod 
Section A-IV/2
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Förkunskapskrav 

Goda kunskaper i engelska och tidigare GOC-utbildning.

Kurscertifiering 
Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.
Kontakt 

  

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.