Hälsosam inomhusmiljö

Utskrift

I Sverige vistas vi inomhus cirka 90 procent av vår tid. Eftersom inomhusmiljön har stor inverkan på både vår hälsa och vårt välbefinnande, är det viktigt att vi arbetar för att följa de krav som ställs på olika typer av fastigheter vad gäller inomhusklimat. Denna kurs utgår från människans grundläggande behov av en hälsosam omgivning och ger kunskap om hur du kan utveckla fastigheter för ett bättre inomhusklimat, vilket i sin tur ger nöjdare brukare.

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till dig som är arkitekt, fastighetsförvaltare, projekterande konsult, driftingenjör eller drifttekniker och arbetar med lokaler eller bostäder.

Kurslängd 
4 dagar
Antal platser 
20
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kontakt 

Kursens mål
I kursen får du kunskap om hur du kan utveckla fastigheter för ett bättre inomhusklimat. Utbildningens mål är även att skapa förutsättningar för att du ska ha en god kommunikation med brukarna.

Kursinnehåll
Utbildningen ger en överblick över vilka krav som ställs på olika typer av fastigheter och vilka råd som ges i föreskrifter från berörda myndigheter. Vi utforskar dagens standarder och riktlinjer från branschen och diskuterar hur en konkret och praktiskt användbar kravspecifikation för inomhusklimatet bör formuleras. Vid en demonstrationslaboration bekantar vi oss med olika mätinstrument och metoder som kan användas både i samband med entreprenadbesiktningar och vid löpande funktionskontroller. I utbildningen tar vi bland annat upp följande:

 • Inomhusmiljön – människan och de tekniska lösningarna
 • Myndigheternas krav och branschens riktlinjer
 • Konkreta och praktiskt användbara kravspecifikationer
 • Mätning och värdering av termiskt klimat, luftkvalitet, ljud och ljus
 • Energioptimering, drift och miljöklassade byggnader – konsekvenser för inomhusmiljön
 • Ventilation – luftväxling och luftföring i rum
 • Mätning och beräkning av luftomsättning
 • Filterteknik
 • Åtgärder av inomhusmiljöproblem
 • Att kommunicera med hyresgästen – frågeformulär och strategier

Föreläsningar blandas med gruppövningar, demonstrationslaborationer och diskussioner. Mellan modulerna utför du och övriga deltagare även en tillämpningsuppgift på era respektive arbetsplatser.

Utbildningspartner 
Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
 • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
 • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.