Improving R&D Performance

Utskrift

Genom att implementera lean produktutveckling och förbättra R&D-processerna kan man frigöra resurser och maximera de värdeskapande aktiviteterna. Improving R&D performance är en femdagarskurs där du får redskap och metoder för att förbättra produktutvecklingen i din organisation. I kursen kommer du även att bli del av ett nätverk där du möter andra R&D-ledare som har utmaningar liknande de i din verksamhet.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Kursen vänder sig till R&D-chefer och ledningsgrupper som är ansvariga för produktutveckling.

Kurslängd 
5 dagar
Antal platser 
20
Kursspråk 
Engelska
Plats 
Göteborg, Stockholm
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (3.55 MB)
Kontakt 

Lean produktutveckling baseras på två huvudprinciper: att eliminera slöserier och att fokusera på värdeskapande aktiviteter. Potentialen är enorm – i många företag skapar mindre än hälften av alla aktiviteter som görs inom produktutveckling reellt värde. Produktutvecklingsprocessen är en kreativ process kännetecknad av osäkerhet och hög grad av variation. Trots att den skiljer sig väsentligt från produktionsprocessen eller administrativa processer, har lean-principer visat sig fungera väl även här.

Kursens mål
Målet med kursen är att du ska få redskap för att kunna förbättra din organisations förmåga att utveckla produkter enligt lean produktutveckling.

Kursinnehåll
I kursen ligger fokus på
● introduktion av lean produktutveckling: bakgrund, värderingar och metoder
● ledningens roll i förändringsarbetet
● förbättringspotentialer och förändringsstrategier
● utvecklingen och implementeringen av lean produktutveckling i din organisation.
Du får dessutom inblick i andra företags lean-arbete samt ett nätverk av R&D-ledare med liknande utmaningar.

Program
Kursen består av föreläsningar blandat med övningar, fallstudier och workshops. Nedan beskrivs hur agendan ungefärligt kommer att se ut för varje modul.

Modul 1
● Introduktion
● Vad är R&D Performance?
● Lean-spel
● Lean ledarskap
● Lean produktutveckling i tidiga och sena skeden
● Företagscase: Assa Abloy
● Introduktion av hemuppgift

Modul 2
● Genomgång av hemuppgift
● Lean verktyg och metoder
● Företagscase: Volvo GTT
● Riskreduktion
● Agil utveckling

● IT-verktyg för visuell planering, knowledge management och Hoshin Kanri

Modul 3
● Företagscase: Volvo Buses
● Presentation av hemuppgift
● Handlingsplan

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.