Kemikalielasthantering, grundkurs

Utskrift

Specialbehörighet för kemikalielasthantering

Kursen är 3 dagar och ges i form av föreläsningar på Campus Lindholmen. Den bedrivs enligt Transportstyrelsens bestämmelser och ger, om övriga krav är uppfyllda, specialbehörighet för kemikaliehantering på tankfartyg.

Målgrupp 

Befälhavare, maskinchef, överstyrman, förstemaskinist och varje annan person med ett direkt ansvar för lastning, lossning eller annan lasthantering på ett kemikalietankfartyg.

Kurslängd 
3 dagar
Antal platser 
12
STCW-kod 
Table A-V/1-1-3
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Förkunskapskrav 

Grundkurs för olja

Kurscertifiering 
Specialbehörighet för kemikalietankfartyg. Behörigheten söker ut från Transportstyrelsen.
Kontakt 

Specialbehörighet för kemikalielasthantering

Kursen är 3 dagar och ges i form av föreläsningar på Campus Lindholmen. Den bedrivs enligt Transportstyrelsens bestämmelser och ger, om övriga krav är uppfyllda, specialbehörighet för kemikaliehantering på tankfartyg.

Specialbehörighet i kemikalielasthantering ska enligt Transportstyrelsen innehas av befälhavaren, maskinchefen, överstyrman, förstemaskinisten och varje annan person med ett direkt ansvar för lastning, lossning eller annan lasthantering på ett kemikalietankfartyg.

Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. 

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.