Kompassjusterare

Utskrift

Kursen ges i nära samarbete med Sveriges Kompassjusterareförbund och leder fram till auktorisation som kompassjusterare.

Målgrupp 

Kurs för dig som vill bli kompassjusterare.

Kurslängd 
6 dagar
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Förkunskapskrav 

För att erhålla auktorisation krävs utöver genomgången utbildning även godkänt betyg från utbildning för styrman A eller motsvarande militär utbildning eller tekniker med beprövad erfarenhet från instrumentteknikområdet sjöfart, nautisk kompetens.

Kurscertifiering 
Auktorisation som kompassjusterare
Kontakt 

Kursen är på 6 dagar, måndag till och med lördag. Teorin genomförs på Chalmers Campus Lindholmen. 3 halva dagar är praktik ombord på fartyg i närområdet.

 

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.