Lean Kata

Utskrift

– lärande ledarskap, varje dag

Lean Kata är ett arbetssätt som syftar till att förbättra din verksamhets processer och ta vara på lärdomar. Det ska dessutom bidra till att skapa en rutin för ledare där coachning är centralt. Lean Kata är ett förbättringsarbete som baseras på engagemang hos medarbetare och vägledning från ledare. Den här kursen passar dig som tidigare har arbetat med Lean och vill ta nästa steg. Efter kursen kommer du att kunna leda din verksamhet vidare mot att bli en lärande organisation som får dina medarbetare att växa och bli mer engagerade.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla ditt ledarskap och dina medarbetare. Kursen är en fördjupning för dig som har tidigare erfarenhet av arbete med Lean och vill ta nästa steg inom förbättringsarbete.

Kurslängd 
2 dagar
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (174.51 KB)
Kontakt 

Kursens mål
Målet är att du efter kursen ska kunna

 • hjälpa din verksamhet att bli en lärande organisation som är kunnig, snabbfotad och flexibel
 • öka engagemanget hos dina medarbetare och få dem att växa
 • skapa förtroende och vilja hos dina medarbetare samt vägleda dem genom att nyfiket ställa frågor i stället för att ge svar
 • tydliggöra ledningens roll i Lean-arbetet och få idéer för att utveckla ett nytt arbetssätt.

Kursinnehåll
Under kursen reflekterar vi tillsammans över de utmaningar som finns i Lean Kata, samt diskuterar hur man som företag kan implementera arbetssättet. Kursen är handlingsorienterad, vilket innebär att den innehåller både teoretisk och praktisk kunskap som du kan ha direkt nytta av i din hemorganisation. Under utbildningen används ett flertal olika pedagogiska metoder och ansatser, som inkluderar föreläsningar, grupparbete, reflektionsövningar och erfarenhetsutbyte. Kursen genomförs på värdföretaget Autoadapt i Stenkullen.

I kursen får du lära dig

 • vad Kata är
 • hur du kopplar förbättringsarbete till verksamhetens utmaningar
 • hur man formulerar måltillstånd för att få en lärande organisation och därigenom lättare kunna hantera organisationens utmaningar
 • hur dagliga experiment kan användas för att lära och ge ny kunskap om verksamhetens processer
 • hur rutiner för kontinuerlig förbättring som bygger på PDCA-cykler kan se ut
 • hur du genomför coachningscykler varje dag, som ger den utveckling som behövs i en lärande organisation.

Program

Dag 1

 • Vad är Lean Kata?
  Bakgrund och grundläggande tankar bakom begreppet. Vi beskriver skillnaden mellan möjlighetsbaserat och utmaningsdrivet förbättringsarbete.
   
 • Utmaningen
  Vad säger våra kunder till oss? Vad är marknadens krav? Vad måste vi göra för att finnas kvar i framtiden?
   
 • Grundbegrepp och förberedelse för att kartlägga ett nuläge
  Vi går igenom centrala grundbegrepp och de verktyg vi använder för att förstå vårt nuläge.
   
 • Coachningskata
  Vi tittar på hur coachningskatan bär upp metodiken. Med den blir det tydligt vilken roll du har som ledare och hur du arbetar enligt Leans principer.
   
 • Presentation av värdföretagets utmaning och process
  Kort genomgång innan det är dags att “Go to Gemba”.
   
 • Nulägesanalys
  Vi går ut och tittar på en process hos värdföretaget som vi dokumenterar och studerar. Vi förbereder även det första experimentet.
   
 • Sammanställning
  Analys av nuläget samt planering av det första experimentet.

Dag 2

 • Vad lärde vi oss igår?
  Diskussion kring frågor som väckts.
   
 • Första experimentet!
  Genomförande och analys av praktiskt experiment i processen hos värdföretaget.
   
 • Coachningskata – övning
  Hur fungerar det att ställa de 5 frågorna? Hur känns det att vara adept? Vi övar och lär oss!
   
 • Förberedelse av det andra experiment
  På grundval av det vi lärde oss i det första experimentet – vad gör vi nu?
   
 • Genomförande av det andra experimentet
  Genomförande och analys av praktiskt experiment i processen hos värdföretaget.
   
 • Coachningskata – övning
   
 • Sammanfattning
  Hur går vi vidare när vi kommer hem? Vad har vi lärt oss av dessa två dagar?
   
 • Reflektion och utvärdering
   
 • Summering och praktiska implikationer
Utbildningspartner 
Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
 • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
 • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.