Lean produktion 7,5 hp

Utskrift

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen ger förståelse för grundläggande strategier och principer inom lean produktion. Den ger även en grund för fortsatta studier av hur den nya generationens världsledande företag som arbetar enligt en lean affärsstrategi bedriver sin verksamhet.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som arbetar i en organisation som överväger en lean affärsstrategi.

Kurslängd 
10 dagar
Antal platser 
24
Högskolepoäng 
7.5
LUP-nummer 
LUP975
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (141.3 KB)
Kontakt 

Kursinnehåll

 • Kursen omfattar följande teman:
 • Strategier och principer för lean produktion
 • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
 • Design av värdeflöden
 • Dragande och tryckande produktionssystem
 • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
 • Lagarbete, engagemang och delaktighet
 • Ledningssystem med PDCA-metodik
 • Företagssamverkan längs värdeflöden
 • Transformation till lean företagskultur

Kursupplägg
Kursen består av fem tvådagarsträffar som innehåller diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar lean-metodik.

Kurslitteratur
Jeffrey Liker, The Toyota Way, 2009
Niklas Modig & Pär Ahlström, Detta är Lean, 2014
Petersson et al., Lean gör avvikelser till framgång, 2009

Utbildningspartner 
Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
 • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
 • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.