Lean Produktion 7,5 hp

Utskrift

Välkommen till tio dagar på fem kurstillfällen på plats i Norr- och/eller Västerbotten med start 13 april 2021. Platserna för träffarna tar vi hänsyn till deltagarnas geografiska hemvist.

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Grundkursen omfattar följande teman:

 • Strategier och principer för Lean produktion
 • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
 • Design av värdeflöden
 • Dragande och tryckande produktionssystem
 • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
 • Lagarbete, engagemang och delaktighet
 • Ledningssystem med PDCA-metodik
 • Företagssamverkan längs värdeflöden
 • Transformation till en Lean företagskultur
Kurstillfällen 
Målgrupp 

Personer inom organisationer som överväger en Lean affärsstrategi.

Kurslängd 
10 dagar
Antal platser 
24
Högskolepoäng 
7.5
LUP-nummer 
LUP975
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Luleå/Skellefteå/Umeå (Preliminärt)
Kontakt 

Kursupplägg
Fem tvådagarsträffar bestående av diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar Lean-metodik.

Kurslitteratur
Jeffrey Liker, The Toyota Way, Liber, 2009
Niklas Modig & Pär Ahlström, Detta är Lean
Petersson et al., Lean gör avvikelser till framgång, 2009

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
 • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
 • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.