Lean produktionslogistik

Utskrift

– utveckling av produkternas värdeflöden

Vad är dina utmaningar och varför denna kurs? En grundläggande princip i Lean är utveckling av produkternas värdeflöden.

Exempel på utmaningar och problemställningar som många företag stöter på är:

 • Hur kan vi få det att fungera vid blandad produktion?
 • Hur ska vi agera vid låga volymer och/eller stor variantflora?
 • Hur får vi det existerande MPS-system som ett stöd för en lean-miljö?
Kurstillfällen 
Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom Lean och ta nästa steg inom förbättring av produkternas flöden inkl. materialflöden. Kursen är en fördjupning för dig som har tidigare erfarenhet av Lean-arbete. Du har erfarenhet som Produktionschef, Produktionsledare, Produktionstekniker, Lean Koordinator, Lean Coach och/eller Verksamhetsutvecklare

Kurslängd 
3 dagar
Antal platser 
20
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (1.13 MB)
Kontakt 

Följande lär du dig under dessa tre dagar:

Kursens syfte är att ge kunskap om hur man utifrån lean-principer kan skapa effektiva produktionsflöden och materialförsörjning för olika produktionsmiljöer. Vi diskuterar typiska problem­ställningar, dels från en mer teoretisk utgångspunkt och dels genom verklighetsbaserade exempel. Särskilt fokus läggs på metoder för planering och styrning för att erhålla effektiva värdeflöden. Viktiga ämnesområden är:

 • Produktionslogistik i en Lean verksamhet
 • Logistiska utmaningar i produktionsflöden
 • Planering och styrning av flöden för produktion och materialförsörjning.
 • Metoder för planering och styrning på olika nivåer i företaget
 • Relationen mellan huvudplanering, orderplanering och Lean
 • Materialförsörjning och metodik för utveckling av materialförsörjningsflöden

Under kursen reflekterar vi tillsammans över olika svårigheter som finns kring utveckling av produkternas värdeflöden samt diskuterar hur man som företag kan agera. Vi använder oss av praktiska övningar, spel och praktikfall.

Dag 1 Hur gör vi idag?

 • Grunderna i Lean
 • Leanprinciper relaterade till logistik 
 • Kundvärde och slöserier - sambandet Muda-Mura-Muri
 •  Flödets betydelse och innebörden av flödesprinciperna
 • Produktionslogistikmiljö
 • Produktionsflödesspel
  Spelet genomförs i grupper om 8-10 deltagare / grupp och vi spelar 5 omgångar. Teorier varvas med reflektion, diskussion och  förbättringar mellan varje spelomgång.

Fokus på utmaningar i produktionsflöden:

 • Batchlogiken vs Flödeslogiken
 • Produktionsflödesmönster, seriella och parallella flöden
 • Utnyttjandegrad vs effektivitet
 • Variationer och beroenden
 • Tekniker att minska slöserier (förluster) i produktionsflöden
 • Flaskhalsar, Köteori
 • Ledtider - i en Lean kontext

Vi avslutar dagen med gemensam middag.

Dag 2

 • Materialförsörjning
 • Materialförsörjning , intern och extern
 • Principer för materialförsörjning och utformning av system för  materialförsörjning
  - Kontinuerlig försörjning, kitting, sekvensiering, batchning- Plockmetoder- Plockstöd
 • Verktyg och metoder för verkstadsplanering
 • Tidsdiskret (orderbaserat)
 • Taktbaserat
 • Dragande och tryckande styrning (push, push-pull, pull – varianter på ”kanban”, supermarkets, balansering,
 • I/O & Conwip, Drum-buffer-rope, planering med och utan kapacitetstak, daglig styrning)
 • Heijunkametodik
 • Organisation och utveckling (inte bara metoder i ett Leanperspektiv)
 • Verktyg och metoder för verkstadsplanering (forts.)
 • Produktionsspel
  - Från tryckande till dragande, inkl. seminarium.

Summering, utvärdering & reflektion av dag 2.

Dag 3

 • Planering och styrning
 • Överblick och genomgång av planeringsnivåer
  (Material och kapacitet)         
 • Verktyg och metoder på olika planeringsnivåer
 • Sälj- och verksamhetstyrning  (översiktligt)
 • Huvudplanering (översiktligt)
  - huvudplaneringens roll, mixed-model,level vs chase vs ledtid,utjämning,heijunka-metodik
 • Orderplanering (inkl övningar)
  - Partibildning (EOK – ställtid vs kapacitet)
  - Beställningspunkt
  - MRP
 • Kopplingen mellan MPS-system och Lean
 • Nyckeltal
 • Övning planeringsnivåer
 • Koppling mellan huvudplanering, MRP och Lean

Summering, utvärdering & reflektion
Kursen avslutas

Pedagogik
Denna kurs använder sig av ett flertal olika pedagodiska metoder och ansatser för att säkerställa en hög läreffektivitet. Teoriavsnitt och erfarenheter från hur de bästa företagen gör varvas med praktiska övningar. Målsättningen är att göra både den teoretiska och praktiska kunskapen handlingsorienterad så att deltagaren kan få direkt praktiskt nytta av den i sin hemmaorganisation.

Kurslokal
Kursen genomförs i Göteborg. Lokal meddelas i samband med att kallelse och praktisk kursinformation skickas ut.

Anmälan
Anmälan till kursen görs on-line på hemsidan: www.chalmersprofessional.se. Vänligen notera att antalet platser är begränsade.

Kursavgift
I kursavgiften ingår deltagande i kursens alla moment, dokumentation, lunch och kaffe/te. Avgiften kan betalas med kreditkort (Visa or Mastercard) vid anmälan eller faktureras

Ytterligare information
Detaljerad information distribueras till anmälda deltagare två veckor innan kursstart.

Utbildningspartner 
Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
 • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
 • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.