Lean Six Sigma (yellow belt)

Utskrift

– metodik för att leda förbättringsprojekt

Lean Six Sigma är en modern, strukturerad metodik som hjälper din verksamhet att hitta förbättringsvägar ur komplexa problemsituationer, vilket minskar de kostnader som variation och defekter annars medför. Under kursen kommer du att få förståelse för grunderna i systematisk problemlösning med fokus på att definiera, mäta, visualisera och förstå ett problem samt identifiera orsaker till problemet. Du kommer också att få med dig de verktyg som används inom Lean Six Sigma för att motivera varför problem behöver lösas.
 

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper inom Lean Six Sigma och ta nästa steg som förbättringsledare. Kursen är en introduktion för dig som deltar i eller beställer Lean Six Sigma-projekt. Du har erfarenhet som produktionschef, produktionsledare, produktionstekniker, lean-koordinator, lean-coach eller verksamhetsutvecklare. Kursen lämpar sig för dig som är verksam inom processutveckling i industrin såväl som inom tjänstesektorn eller sjukvården.

Kurslängd 
3 dagar
Antal platser 
20
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (958.39 KB)
Kontakt 

Har ni problem med variation i era processer eller produkter? Har ni svårt att se var denna variation kommer ifrån? Har ni olika syn på hur ett problem formuleras och varför det är viktigt att lösa? Om detta är något ni vill bli bättre på, är Lean Six Sigma en kurs som passar er verksamhet.

Grunden för Lean Six Sigma är att identifiera, utvärdera och lindra inverkan av de variationer som sätter käppar i hjulen för förbättrad kvalitet, ökad produktivitet, kortare ledtider och nöjdare kunder. Navet är DMAIC – de fem faserna för att definiera, mäta, analysera, förbättra och styra, som vägleder Six Sigma Belts att jobba med rätt frågor i rätt fas. Att skapa samsyn och lösningar över organisationsgränser är en central metodik för förbättringsarbete i många organisationer och har alltid varit en utmaning som Lean Six Sigma lyckas väl med.

Kursens mål
Syftet med kursen är att du ska lära dig hur du motiverar varför det är viktigt att lösa ett problem, vad man gör i respektive DMAIC-fas för att bedriva problembeskrivning framåt och hur man använder verktygen inom Lean Six Sigma.

Kursinnehåll
Lean Six Sigma är en tredagarskurs uppdelad på två träffar.

Under kursen kommer vi att ta upp

  • variation och varför det är huvudproblemet för utvecklingen av alla nyckeltal
  • DMAIC, vars faser förhindrar brandkårsbeteende
  • förbättringsledarens roll i det kontinuerliga förbättringsarbetet
  • grunderna i systematisk problemlösning med fokus på att definiera, mäta, visualisera och förstå problemet samt identifiera orsaker till problemet
  • personlig utveckling som förbättringsledare.

Du kommer även att få med dig en verktygslåda för insamling och analys av både kvalitativ och kvantitativ data.

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.